Ziedo grupu mājas izveidei jauniešiem ar smagiem attīstības traucējumiem

Šogad Ziemassvētku periodā Stockmann sadarbībā ar biedrību „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” palīdzēs vākt līdzekļus, lai uzceltu grupu māju jauniem cilvēkiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem. Ziedot būs iespējams gan iegādājoties sveces, ko izgatavojuši šie jaunieši, gan arī iegādājoties ziedojumu kartītes pie kasēm par 5, 10 vai 20 eiro.

Ziedojumus varēs veikt universālveikalā Stockmann no 28.10. līdz 31.12.2022.

Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” (LKNDz) mērķis ir veicināt iekļaujošas sabiedrības attīstību un vienlīdzīgu iespēju nodrošinājumu ikvienam sabiedrības loceklim. Tas nozīmē labvēlīgas vides un attieksmes veidošanu sabiedrībā, neatkarīgas dzīves principu īstenošanu cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un tiesībām atbilstošas, efektīvas pakalpojumu sistēmas izveides sekmēšanu, saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.

Sveču darbnīca ir biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” sociālais projekts un sveces tiek tirgotas ar uzņēmuma SIA “Miljons sveču” palīdzību.

Ar šī sociālā projekta palīdzību tiek dota iespēja jauniešiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem, ne tikai būt Dienas aprūpes centra pakalpojuma saņēmējiem, bet vienlaikus būt arī cilvēkiem, kuri spēj dot savu ieguldījumu sabiedrībai.

Katra svece ir rūpīgs roku darbs. Sveces veidotas no profesionālām izejvielām, augsti attīrīta parafīna, bez smaržas un bez alerģiskiem izgarojumiem. Katras sveces iegāde un katrs ziedojums tuvina jauniešus sapnim par savu grupu māju, kurā dzīvot un piedzīvot savu neatkarīgu dzīvi.

 

Palīdzēsim arī mēs sasniegt mērķi!