Akcijas “Mystockmann ir radīts tev!” noteikumi

 1. AKCIJAS ORGANIZĒTĀJS:
  • SIA “STOCKMANN”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003398680, juridiskā adrese: 13. janvāra iela 8, Rīga, LV- 1050, Latvija.

 

 1. AKCIJAS NORISES PERIODI:
  • Akcijas norises periods ir no 2022. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 30. jūnijam.
  • Akcijas laimesti tiks izlozēti 2022. gada 1. jūlijā.
  • Akcijas laimētāji tiks publicēti mājas lapā www.stockmann.lv 2022. gada 4. jūlijā.
  • Laimesti tiks izsniegti līdz 2022. gada 15. jūlijam.
  • Akcijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par akcijas norisi līdz 2022. gada 22. jūlijam.

 

 1. BALVAS:
  • Akcijas ietvaros tiks izlozēti sekojoši laimesti:
  • 1 (viena) galvenā balvā – lidsabiedrības “Finnair” aviobiļetes 2 (divām) personām lidojumam ekonomiskajā klasē no Rīgas (Latvija) uz Ņujorku (Amerikas Savienotās Valstis). Aviobiļešu izmantošanas nosacījumi:
   • Lidojums jāizmanto laika periodā no 2022. gada 01. augusta līdz 2022. gada 31. oktobrim.
   • Aviobiļetes nedrīkst nodot citām personām.
   • Izvēlētos lidojuma datumus nevar mainīt.
   • Ja aviokompānijai “Finnair” ir jāmaina lidojuma datumi, aviokompānija informēs uzvarētājus un attiecīgi pārrezervēs biļetes
  • 3 (trīs) universālveikala “STOCKMANN” dāvanu kartes, katra 160,00 EUR (viens simts sešdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā.

 

 1. AKCIJAS NOTEIKUMI:
  • Lai piedalītos akcijā jāveic reģistrācija lietotnē “MyStockmann”, izpildot sekojošus soļus:
   • jālejupielādē savā viedtālrunī aplikācija “MyStockmann”. Atkarībā no izmantotās ierīces aplikāciju ir iespējams iegūt servisos “Google Play” un “App Store”;
   • Atverot lietotni, jānospiež poga “GET STARTED”. Pēc pogas nospiešanas dalībnieks tiek novirzīts uz pierakstīšanās lapu, kur jānoklikšķina uz pogas “REGISTER” un jāizveido savs konts.
   • Jāaizpilda reģistrācijas formu, obligāti norādot sekojošus datus: Vārds, Uzvārds, Dzimšanas datums, Tālruņa numurs, E-pasta adrese, Valsts (Latvija). Stockmann Pastāvīgā Klienta kartes īpašniekiem ir jāievada Stockmann Pastāvīgā Klienta kartes numurs, bet tas nav obligāts nosacījums, lai veiktu reģistrāciju un piedalītos akcijā.
   • Pēc reģistrācijas formas aizpildīšanas, jāverificē savs kontu, izmantojot SMS vai e-pastu.
   • Pēc veiksmīgas verifikācijas dalībnieks tiek novirzīts uz sadaļu “LOGIN DETAILS”, kur dalībniekam jāizveido parole.
   • Pēc veiksmīgas paroles izveidošanas, dalībnieks tiek novirzīts atpakaļ uz aplikāciju un automātiski ir reģistrēts laimestu izlozei.
  • Organizētājs neatbild par:
   • dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot un izmantojot balvu;
   • sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai neprecizitātēm, kas radušās dalībnieka vainas dēļ;
   • nepilnīgām reģistrācijām, kas radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
  • Reģistrējoties akcijai, dalībnieks piekrīt, ka savu datu apstrādei uzņēmuma “Stockmann Oyj Abp” datu bāzē aplikācijas darbības nodrošināšanai (privātuma politika atrodama mājas lapā https://www.stockmann.lv/stockmann-klientu-datu-privatuma-politika/), kā arī savu datu apstrādei uzņēmuma SIA “STOCKMANN” datu bāzē ar mērķi izlozēt un sazināties ar laimētājiem, publicēt laimētāju vārdus un uzvārdus, nodrošināt laimestu izsniegšanu, kā arī saņemto laimestu deklarēšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

 1. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
  • Balvas jāsaņem SIA “STOCKMANN” biroja telpās Rīgā, Rīgā, 13. janvāra ielā 8, LV-1050, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00.
  • Laimesta saņemšanas laiks jāpiesaka iepriekš zvanot pa tālruni +371 67071222.
  • Laimētājam balvas jāizņem līdz 2022. gada 15. jūlijam. Balvas pēc norādītā datuma vairs netiks izsniegtas un balvas paliek SIA “STOCKMANN” īpašumā.
  • Balvas netiks izmaksātas naudā, sūtītas pa pastu vai mainītas pret citu balvu.

 

 1. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
  • Akcijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par akcijas norisi līdz 2022. gada 22. jūlijam iesniedzot rakstisku iesniegumu SIA “STOCKMANN” biroja telpās Rīgā, 13. janvāra ielā 8, LV-1050.
  • Visas pretenzijas tiks izskatītas un akcijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

 

 1. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
  • Akcijā nedrīkst piedalīties SIA “STOCKMANN” darbinieki.