• Sūti informāciju par izvēlēto preci uz e-pastu klientuinfo@stockmann.com, lai noskaidrotu preču pieejamību un noformētu pasūtījumu.
 • Veic apmaksu par preci ar pārskaitījumu un informē mūs par apmaksas veikšanu. Par preci vari norēķināties arī tās saņemšanas brīdī, izmantojot Omniva pakalpojumu.
 • Saņem preci Omniva pakomātā vai ar kurjeru.

 

PAKALPOJUMA “PASŪTI NO VEIKALA” NOTEIKUMI

 

I Vispārīgie noteikumi

 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Noteikumi, nosaka pakalpojuma “Pasūti no veikala”, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk – Pircējs.
 2. Pārdevējs ir SIA “STOCKMANN”, reģistrācijas Nr. 40003398680, juridiskā adrese: janvāra iela 8, Rīga, LV-1050 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­turpmāk – Stockmann.
 3. Pircējs ir fiziska persona, kas pasūta preci atbilstoši šiem Noteikumiem. Stockmann neveic Pircēja vecuma pārbaudi, un nepilngadīgu personu likumiskajiem pārstāvjiem jāpārliecinās, ka netiek veikti pirkumi bez viņu piekrišanas.
 4. Pakalpojums “Pasūti no veikala” ietver Pircēja veikalā Stockmann izvēlētas preces pasūtījumu ar distances saziņas līdzekļa starpniecību un tās piegādi Pircējam Latvijas teritorijā.
 5. Pircējs, izmantojot pakalpojumu “Pasūti no veikala”, apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar šiem Noteikumiem un tiem piekrīt.
 6. Stockmann patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam, lietojot pakalpojumu “Pasūti no veikala”, tiek piemēroti Noteikumi redakcijā, kādā tie ir publicēti Stockmann mājas lapā: https://info.stockmann.lv/pakalpojumi/pasuti-no-veikala/ pasūtījuma izdarīšanas brīdī.
 7. Stockmann apstrādā Pircēja personas datus pakalpojuma “Pasūti no veikala” sniegšanas mērķiem atbilstoši Datu Aizsardzības Politikai: https://info.stockmann.lv/par-mums/pda/ un Klientu Datu Privātuma Politikai: https://info.stockmann.lv/stockmann-klientu-datu-privatuma-politika/

II Preces

 1. Izmantojot pakalpojumu “Pasūti no veikala”, Pircējs var iegādāties tikai veikala Stockmann regulārā sortimenta preces, t.i. preces, kas tiek piedāvātas veikalā pastāvīgi, tai skaitā preces, kas norādītas Pastāvīgo Klientu attiecīgā mēneša katalogā.
 2. Izmantojot pakalpojumu “Pasūti no veikala”, Pircējs nevar iegādāties:
 • veikala Stockmann nomnieku piedāvātās preces;
 • pop-up veikalu piedāvātās preces;
 • kosmētikas preces, kam Pircēja izvēlētais piegādātājs nevar nodrošināt nepieciešamo temperatūras režīmu;
 • alkoholu, tabakas izstrādājumus;
 • pārtikas preces, izņemot preces ar ilgu derīguma termiņu un noturīgu iepakojumu, kurām pārvadājot nav nepieciešams īpašs temperatūras režīms vai īpaša rūpība;
 • trauslus priekšmetus, kurus pārvadājot nepieciešama īpaša rūpība.
 1. Stockmann ir tiesīgs atteikt arī jebkuras citas preces piegādi pakalpojuma “Pasūti no veikala” ietvaros, ja attiecīgā prece nav pieejama vai tās piegāde ir neiespējama vai apgrūtināta citu iemeslu dēļ.
 2. Veicot pasūtījumu Pircējs tiks nekavējoties informēts, ja izvēlētā prece nevarēs tikt piegādāta pakalpojuma “Pasūti no veikala” ietvaros. Šādā gadījumā Pircējs ir laipni aicināts iegādāties attiecīgo preci, ja tā ir pieejama, uz vietas Stockmann veikalā.

III Pasūtījuma veikšana un apstiprināšana

 1. Pircējs var pasūtīt preces pakalpojuma “Pasūti no veikala” ietvaros, nosūtot Stockmann rakstisku lūgumu par konkrētas preces piegādi vienā no šādiem saziņas veidiem:
 1. Pircējam lūgumā jānorāda:
 • informācija, kas ļauj Stockmann precīzi identificēt Pircēja izvēlēto preci – apraksts, foto ar precizējošu informāciju (piem. skaits, izmērs, krāsa), atsauce uz Pastāvīgo Klientu katalogu utml.;
 • Pircēja vārds un uzvārds, personas kods, telefona numurs, e-pasta adrese, precīza piegādes adrese
 1. Stockmann pieņem, ka Pircējs, izvēloties konkrēto veikala sortimenta preci, ir iepazinies ar to sev nepieciešamajā apjomā. Tāpēc, ja Pircējam ir nepieciešama kāda papildus informācija, Pircējs ir laipni aicināts to noskaidrot saziņā ar Stockmann.
 2. Stockmann pēc Pircēja lūguma saņemšanas, ja nepieciešams, uzdos precizējošus jautājumus par Pircēja izvēlēto preci, kā arī noskaidros Pircēja izvēlēto preces piegādes veidu un samaksas veidu. Ja Stockmann attiecīgo preci nevarēs piegādāt pakalpojuma “Pasūti no veikala” ietvaros, Stockmann nekavējoties par to informēs Pircēju.
 3. Saziņā ar Pircēju Stockmann izmantos to pašu saziņas kanālu, kādu izvēlējies Pircējs pasūtījuma veikšanai, ja vien Pircējs nelūgs izmantot citu saziņas veidu.
 4. Pēc izvēlētās preces precīzas identificēšanas Stockmann nosūtīs Pircējam rakstisku apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu un rēķinu par preci un tās piegādi, lūdzot Pircējam galīgi apstiprināt pasūtījumu.
 5. Pircēja pasūtījums uzskatāms par apstiprinātu un tiek uzskatīts, ka starp pusēm ir noslēgts distances līgums par attiecīgās preces piegādi, tikai brīdī, kad Pircējs pēc rēķina saņemšanas ir galīgi apstiprinājis savu pasūtījumu. Rēķina apmaksa arī tiek uzskatāma par pasūtījuma apstiprināšanu. Distances līgums ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

IV Preces piegāde

 1. Pakalpojuma “Pasūti no veikala” ietvaros preces tiek piegādātas tikai Latvijas teritorijā.
 2. Preces saņemšanai Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem piegādes veidiem:
 • piegāde ar SIA “Omniva” kurjera vai paku termināla starpniecību;

Stockmann var piedāvāt arī citus piegādes veidus.

 1. Piegādes izmaksas Pircējam jāsedz papildus preces cenai.

Piegādes izmaksas*:

SIA “Omniva”

Omniva Kurjers (Rīgā)

Omniva pakomāts visā Latvijā

€ 5,00

€ 2,00

*Piegādes cenas norādītas ieskaitot PVN sūtījumiem līdz 5kg

Precīza piegādes maksa tiks norādīta Pircējam piestādītajā rēķinā, ko Stockmann nosūtīs Pircējam pirms galīgā pasūtījuma apstiprinājuma veikšanas no Pircēja puses.

 1. Piegāde tiek veikta uz Pircēja pasūtījumā norādīto adresi. Pircējam ir pienākums norādīt precīzu un pareizu piegādes adresi.
 2. Kurjera piegādes gadījumā kurjers ir tiesīgs izsniegt preci jebkurai personai, kas atrodas Pircēja norādītajā piegādes adresē. Pircējam nav tiesību izteikt Stockmann jebkādas pretenzijas par preces piegādi neatbilstošai personai, ja prece piegādāta Pircēja norādītajā adresē.
 3. Ja piegādes brīdī tiek konstatēts, ka Pircēja norādītā adrese neeksistē, ir nepareiza, tai nevar piekļūt, vai tajā nav sastopams Pircējs vai persona, kas varētu saņemt preci, Stockmann par to informē Pircēju, un šādā gadījumā Pircējs var saņemt pasūtīto preci veikalā Stockmann (piegādes izdevumi Pircējam netiek atlīdzināti).
 4. Preces izsniegšana Pircējam tiek veikta tikai pēc tam, kad Pircējs ir apmaksājis Stockmann piestādīto rēķinu par preci un tās piegādi.
 5. Preces piegādes laiks ir 1-2 (viena līdz divas) darba dienas no apmaksas saņemšanas brīža vai no pasūtījuma galīgā apstiprinājuma brīža, ja Pircējs izvēlējies maksāt preces piegādes brīdī atbilstoši šiem Noteikumiem.
 6. Ja kurjera piegādes gadījumā Pircējs konstatē, ka preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts, Pircējam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā tas konkrēti jānorāda vai jānofiksē foto attēlā un jāinformē par minēto Stockmann. Stockmann neatbild par tādām preces neatbilstībām, kas iepakojuma bojājuma dēļ bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika pēc iespējas fiksētas sūtījuma saņemšanas brīdī.
 7. Ja Pircējs sūtījumu saņem pasta stacijā vai pakomātā, iepakojuma bojājumi jāfiksē foto attēlos sūtījuma izņemšanas brīdī, un attēli jānosūta Stockmann.

V  Samaksas kārtība

 1. Pircējs veic samaksu par pasūtīto preci (tai skaitā piegādes izdevumiem) atbilstoši Stockmann piestādītajam rēķinam 3 (trīs) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un pasūtījuma galīgā apstiprinājuma no Pircēja puses, izņemot gadījumus, ja Pircējs izvēlējies apmaksāt preces piegādes  brīdī.  
 2. Ja Pircējs neapmaksā rēķinu iepriekš norādītajā 3 (trīs) dienu termiņā, attiecīgais pasūtījums uzskatāms par atceltu un starp pusēm noslēgtais Distances līgums par izbeigtu.
 3. Pircējs veic Stockmann piestādītā rēķina apmaksu ar bankas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Stockmann bankas kontu. Pircējs sedz visas bankas komisijas maksas.
 4. Ja Pircējs izvēlas piegādes veidu, kas paredz iespēju veikt rēķina apmaksu piegādes brīdī (veicot apmaksu kurjeram ar bankas karti vai veicot apmaksu Omniva pakomātā), tad tas tiek atrunāts pasūtījuma apstiprinājumā, un Pircējs veic samaksu preces piegādes brīdī pirms preces saņemšanas. Prece netiek izsniegta Pircējam, pirms Pircējs ir veicis samaksu.
 5. Īpašumtiesības uz pasūtīto preci pāriet Pircējam ar Stockmann piestādītā rēķina apmaksas brīdi. Par apmaksas brīdi uzskatāma naudas ieskaitīšana Stockmann bankas kontā.

VI   Preču atbilstība

 1. Atsevišķām precēm var tikt piemērota ražotāja garantija atbilstoši precei pievienoto garantijas dokumentu noteikumiem.
 2. Neatbilstošas preces piegādes gadījumā Pircējs (fiziska persona) ir tiesīgs pieteikt prasījumu Stockmann par preces neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces saņemšanas dienas atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību.

VII Atteikuma tiesības

 1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas dienas atteikties no saņemtās preces un noslēgtā Distances līguma, ievērojot noteikumu 37. punktā minēto kartību.
 2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāaizpilda atteikuma tiesību izmantošanas veidlapa: https://info.stockmann.lv/pakalpojumi/pasuti-no-veikala/ un kopā ar aizpildīto veidlapu jāatgriež attiecīgā prece Stockmann:
 • nododot preci veikala Stockmann Pastāvīgo klientu apkalpošanas nodaļā (13. janvāra ielā 8, 4. stāvā);
 • vai arī nosūtot preci uz Stockmann juridisko adresi 13. janvāra ielā 8, Rīgā, LV-1050.
 1. Stockmann segs piegādes izdevumus par preces atgriešanu, ja Pircējs preces atgriešanai izvēlēsies to pašu piegādes veidu, kādā prece tika piegādāta Pircējam. Citos gadījumos preces atgriešanas izmaksas sedz Pircējs.
 2. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Stockmann atgriezīs Pircējam visu no Pircēja saņemtā maksājuma par atgriezto preci summu, veicot maksājumu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces atgriešanas dienas. Ja vienā sūtījumā Pircējam tikušas piegādātas vairākas preces, tad Pircējam atgriežamā piegādes izmaksu summas starpība tiks aprēķināta un atgriezta proporcionāli sūtījumā esošo preču skaitam.
 3. Par atgriezto preci saņemtās summas atmaksa tiks veikta tikai uz to pašu Pircēja bankas kontu, no kura Pircējs veicis samaksu par preci. Ja Pircēja bankas konts ir ārvalsts bankā, tad Pircējs sedz bankas komisijas maksu par pārskaitījumu.
 4. Prece jāatgriež nebojāta un neizmantota. Pircējs ir tiesīgs atgriežamo preci lietot tikai tiktāl, cik tas nepieciešams preces apskatei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes uz vietas veikalā, piemēram, iepazīties vizuāli ar apģērba vai apavu izskatu, pielaikot, nebojājot un nenosmērējot). Kosmētikas precēm un pārtikas precēm nedrīkst būt atvērts iepakojums vai noņemtas drošības uzlīmes, etiķetes un plēves.
 5. Atteikuma tiesības nevar izmantot attiecībā uz šādām precēm:
 • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 • Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (piemēram, zobu birste, kosmētika, apakšveļa, zeķes un zeķubikses, ausīs liekamās audio austiņas, utml.);
 • Pircējs ir atvēris audioierakstu, video ierakstu vai datorprogrammu iepakojumu;
 • citos Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” noteiktajos gadījumos.
 1. Stockmann nepieņem atgriezto preci un neatgriež Pircējam par preci samaksāto summu, ja prece neatbilst šo Noteikumu un piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

VIII Saziņa un strīdu risināšana

 1. Visos jautājumos saistībā ar pakalpojumu “Pasūti no veikala” lūdzam sazināties ar Stockmann pa e-pastu: klientuinfo@stockmann.com, telefonu 670 71 222, vai rakstot uz Stockmann juridisko adresi 13. janvāra ielā 8, Rīgā, LV-1050.

Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties saistībā ar pakalpojumu “Pasūti no veikala”, Stockmann centīsies pēc iespējas risināt pārrunu ceļā. Ja strīda risinājumu tādējādi nevarēs panākt, strīdi risināmi Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.