Stockmann Pastāvīgo Klientu programmas noteikumi un nosacījumi

LOJALITĀTES PROGRAMMAS PRINCIPI

Šajos Noteikumos un nosacījumos lojalitātes programma attiecas uz Lindex Group plc (“Stockmann”) (adrese: Aleksanterinkatu 52 B, FI-00101 Helsinki, Somija; uzņēmuma reģistrācijas numurs: 0114162-2) lojalitātes programmu (MyStockmann) un lojālajiem klientiem, kas pievienojušies šai programmai. Lojalitātes programma ir paredzēta tikai privātpersonām. Stockmann lojālie klienti saņem ar produktiem un pakalpojumiem saistītās priekšrocības Stockmann universālveikalos Somijā, Igaunijā, Latvijā un tiešsaistes veikalā, kā arī no Stockmann partneriem. MyStockmann ir mobilā lietotne, un to var lejupielādēt pakalpojumā Apple Store vai Google Play.

Dalība lojalitātes programmā ir bez maksas.

Ja klients vēlas saņemt Stockmann klienta plastikāta karti, tad par kartes izgatavošanu tiks ieturēta papildus maksa.

 

PIEVIENOŠANĀS KĀ LOJĀLAM KLIENTAM

Lojalitātes programmā var piedalīties personiski. Stockmann lojālo klientu programmai var pievienoties jebkura persona, kas sasniegusi vismaz 15 gadu vecumu. Personām, kas ir 15–17 gadus vecas un vēlas pieteikties, ir nepieciešama aizbildņa piekrišana. 15–17 gadu vecumu sasniegušie klienti lojalitātes programmai var pieteikties universālveikalu apkalpošanas punktos kopā ar savu aizbildni. Visiem jaunajiem lojālajiem klientiem ir jābūt derīgai e-pasta adresei un mobilā tālruņa numuram. Stockmann ar lojalitāti saistītu informāciju, t.i., informāciju par lojalitātes priekšrocībām vai jaunām funkcijām lietotnē, sniedz galvenokārt e-pastā. Lojālais klients ir atbildīgs par e-pasta adreses un kontaktinformācijas atjaunināšanu.

Lai kļūtu par lojālu klientu, klientam ir jāiepazīstas ar Stockmann informāciju par personas datu apstrādi un lojalitātes programmas noteikumiem un nosacījumiem.

Lojālo klientu programmai var pievienoties lietotnē MyStockmann, tīmekļa vietnē stockmann.com, stockmann.ee un stockmann.lv, universālveikalos vai zvanot klientu apkalpošanas dienestam. Pēc pievienošanās klients atkarībā no pievienošanās veida saņem lojalitātes numuru lietotnē, tīmekļa vietnē, no universālveikala personāla vai e-pastā, ja ir zvanījis klientu apkalpošanas dienestam.

Uzņēmumi, organizācijas, citas juridiskas personas vai personas, kas veic iepirkumus komerciālām vajadzībām vai centralizētus iepirkumus, nav tiesīgas pievienoties lojalitātes programmai. Lojalitāti nevar izmantot tālākpārdošanā vai peļņas gūšanas nolūkā.

 

STOCKMANN MASTERCARD IEGŪŠANA*

Pieteikties Stockmann Mastercard kredītkartei vai Stockmann Mastercard* kredītkartei/debetkartei var tīmekļa vietnē stockmann.com un nordea.fi, izmantojot internetbankas akreditācijas datus un identificējot sevi, vai Somijas universālveikalu apkalpošanas punktos, pēdējā gadījumā klientam ir jābūt līdzi personas apliecībai. Pieteikumā sniegtā informācija tiks uzskatīta par konfidenciālu informāciju.  Personai, kas vēlas saņemt Stockmann Mastercard* karti, ir jābūt Stockmann lojālajam klientam.

Stockmann Mastercard karti, iesniedzot pieteikumu, var iegūt pilngadīga persona, kas atbilst Nordea Finance Finland Oy (reģistrācijas Nr. 0112305-3, Aleksis Kiven katu 9, 00500 Helsinki, turpmāk tekstā — “Nordea Finance”) kredītspējas kritērijiem. Klientam ir jāakceptē atsevišķi noteikumi un nosacījumi, kas ir saistīti ar Stockmann Mastercard* un standarta Eiropas patērētāju kredītinformāciju.  Pat tad, ja klientam ir papildu Stockmann Mastercard karte, lojalitātes konti, kuros tiek krāti programmas punkti, tiek piešķirti konkrētai personai. Pirkumi, ko veic papildu kartes turētājs, neietekmē galvenā kartes turētāja punktu uzkrājumu, un galvenā kartes turētāja pirkumi neietekmē papildu kartes turētāja punktu uzkrājumu.

Ja klients ir pieprasījis Stockmann Mastercard karti, Nordea Finance piegādā karti klientam, tiklīdz ir apstiprināts kredīta pieteikums. Ja kredīta pieteikums netiek apstiprināts, Nordea Finance informē klientu par to.

* Pieejama tikai klientiem Somijā.

 

LOJALITĀTES PROGRAMMAS PUNKTU KRĀŠANA

Programmā MyStockmann punktus var vākt tālāk norādītajos veidos.

  1. veids: veicot pirkumus Stockmann universālveikalos un tiešsaistes veikalos, kā arī pie atsevišķiem partneriem, kas darbojas Stockmann universālveikalos un tiešsaistes veikalos.
  2. veids: citos programmā noteiktajos veidos, piemēram, abonējot jaunumu vēstuli.

Punkti tiek izmantoti, tikai lai turpinātu dalību programmā, un ar tiem nevar veikt apmaksu. Punkti tiek piešķirti konkrētai personai, un tos nevar nodot citai personai vai lojālajam klientam. Nopelnīto punktu derīgums nebeidzas, ja klients ir uzkrājis vismaz vienu punktu par pirkumiem (1. veids) pēdējo piecu gadu (60 mēnešu) laikā. Ja klients nav uzkrājis nevienu punktu par pirkumiem (1. veids) pēdējo piecu gadu (60 mēnešu) laikā, visiem līdz tam brīdim uzkrātajiem klienta punktiem beigsies derīgums, punktu konts tiks atiestatīts, un lojalitāte tiks izbeigta saskaņā ar 9. punktu.

Stockmann Mastercard* karte tiek piešķirta konkrētai personai. Papildu kartes lietošana neietekmē galvenās kartes turētāju punktu uzkrājumu, un galvenās kartes lietošana neietekmē papildu kartes turētāja punktu uzkrājumu.

Punktu vākšana, 1. veids.

Par 1 eiro vērtu pirkumu var iegūt 1 punktu, ja pirkums ir veikts pie Stockmann vai atsevišķiem partneriem gan Stockmann tiešsaistes veikalā, gan Stockmann universālveikalos.

Punktu uzkrājums ietver lojalitātes numuram reģistrētos pirkumus, kas veikti pie Stockmann un atsevišķiem partneriem.
Partneru saraksts Latvijā, pie kuriem veiktie pirkumi sniedz iespēju uzkrāt punktus, ja lojalitātes numurs tiek reģistrēts pirkuma veikšanas brīdī: Boss, Hugo un Samsonite.

Punktus nevar uzkrāt par starpniecības produktiem, kas iegādāti no Stockmann (tostarp biļetēm un dāvanu kartēm), alkoholu, Veikkaus azartspēlēm un loterijām, tiešsaistes ekskluzīvo partneru e-velosipēdiem, Western Union pakalpojumu, Veho automašīnām vai pakalpojumu līgumiem (attiecas arī uz Trako dienu automašīnu piedāvājumiem), Stockmann pirkumu piegādes pakalpojumu (eksportu) vai Chubb Stockmann apdrošināšanām. Preču atgriešana/naudas atmaksa samazina punktu uzkrājumu (-1 eiro = -1 punkts).

Punktu vākšana, 2. veids.

Piemērs: par pirmo jaunumu vēstules abonēšanu klients saņem 25 papildpunktus, par klienta profila atjaunināšanu — 25 papildpunktus, par apstiprinātu Stockmann Mastercard* pieteikumu — 50 papildpunktus. Šādi punkti tiek piešķirti tikai vienu reizi kalendārā gada laikā.

Ja norēķinu periodā lietojat Stockmann Mastercard* kredīta iespēju (kredītu), jūs saņemsit papildu 0,5 punktus par katru eiro, kas iztērēts par pirkumiem, kas veikti, izmantojot maksājuma laika un kredīta iespēju (kredītu). 0,5 papildpunkti tiek piešķirti gan par pirkumiem, kas veikti pie Stockmann, gan citur. Viena norēķinu perioda laikā punktus var uzkrāt līdz Stockmann Mastercard* kartei piešķirtajam kredītlimita apjomam.

 

LOJALITĀTES REĢISTRĀCIJA SAISTĪBĀ AR PIRKUMU

Lai nopelnītu punktus, lojālajam klientam ir jāreģistrē savs lojalitātes numurs pirms maksāšanas par pirkumu.

Lojalitāte universālveikalos tiek reģistrēta, nolasot lojalitātes numuru lietotnē MyStockmann (mobilās kartes QR kods), jaunumu vēstulē norādīto QR kodu vai lojalitātes kartes mikroshēmu/magnētisko lenti, kad tiek veikts norēķins pie kases. Maksājot ar Apple Pay, Google Pay vai izmantojot citas līdzīgas mobilās maksāšanas iespējas, pirms maksāšanas par pirkumu ir jāreģistrē lojalitātes konts kādā no iepriekš minētajiem veidiem.

Iepērkoties Stockmann tiešsaistes veikalā, klientam pirms pirkuma veikšanas ir jāpiesakās tiešsaistes veikalā, lai punkti tiktu reģistrēti lojālā klienta kontā.

Stockmann ar atpakaļejošu datumu nepievieno klienta punktu uzkrājumam pirkumus, kas veikti, nereģistrējot lojalitāti.

 

PUNKTU REĢISTRĒŠANA JŪSU KONTĀ

Klients var skatīt savus uzkrātos punktus lietotnē MyStockmann, savā tiešsaistes veikala profila lapā un jaunumu vēstulēs.

Ja pirkums tiek veikts pie Stockmann, punkti lojālā klienta kontā parasti tiek reģistrēti dienu pēc pirkuma. Ja pirkumi tiek veikti pie partneriem Stockmann universālveikalos, punkti parasti tiek reģistrēti nedēļu pēc pirkuma.

Lietojot Stockmann Mastercard*, punkti tiek reģistrēti klienta kontā norēķinu perioda beigās, pamatojoties uz informāciju, kas ir saņemta no Nordea Finance.

 

PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS

Programmā ir trīs līmeņi. Priekšrocības klientiem tiek piedāvātas atbilstoši līmeņiem, kas piešķirti, pamatojoties uz nopelnītajiem MyStockmann puntiem, pirkumu vēsturi, kā arī pamatojoties uz interesēm, par kurām ziņo klients. Punkti programmas dalībniekiem nodrošina priekšrocības, kas ir spēkā attiecīgajā laikā. Klienta statuss programmā mainās pēc tam, kad klienta kontā ir reģistrēti punkti. Priekšrocības var būt spēkā pašlaik, tās var būt vienreiz izmantojamas, vai to izmantošana var būt saistīta ar laiku, vietu vai darbību. Stockmann tīmekļa vietnēs publicētās no līmeņa atkarīgās priekšrocības attiecas uz visiem lojālajiem klientiem attiecīgajos līmeņos. Dažas programmas priekšrocības ir pieejamas tikai lietotnes MyStockmann lietotājiem vai jaunumu vēstules abonementiem.

Atjaunināts programmas satura un pašreizējā līmeņa priekšrocību apraksts ir pieejams Stockmann tīmekļa vietnēs.

Uzņēmums Stockmann ir tiesīgs mainīt lojalitātes programmas priekšrocības, iepriekš saprātīgā termiņā sniedzot informāciju par izmaiņām savā tīmekļa vietnē.

 

LOJALITĀTES IZBEIGŠANA

Lojāls klients jebkurā laikā var izbeigt lojalitāti. Lojālam klientam ir tiesības izbeigt Stockmann lojalitāti, paziņojot par to Stockmann klientu apkalpošanas dienestam pa tālruni vai rakstveidā. Lojalitāte tiek izbeigta uzreiz pēc paziņojuma apstrādes. Izbeidzot lojalitāti, klients zaudē priekšrocības un uzkrātos punktus.

Uzņēmums Stockmann ir tiesīgs izbeigt lojalitāti, ja lojālais klients neievēro lojalitātes programmas noteikumus un nosacījumus.

Ja klientam ir Stockmann Mastercard* karte, klienta kredītlīgums ar Nordea Financing automātiski nebeidzas lojalitātes izbeigšanas brīdī vai izbeidzot lojalitāti saskaņā ar 8. vai 9. punktu. Klientam kredīts ir jāizbeidz, rakstveidā paziņojot par to kredīta nodrošinātājam Nordea Financing.

 

LOJALITĀTES IZBEIGŠANA

Ja klients nav reģistrējis darījumus, par kuriem tiek piešķirti punkti (4. punkts, 1. veids), piecus (5) gadus, lojalitāte tiek izbeigta.  Par izbeigšanu klients tiek iepriekš informēts. Pievienojoties programmai vēlreiz, klients dalību uzsāk kā jauns lojālais klients, un iepriekš uzkrātie punkti netiek pievienoti klienta punktu uzkrājumam.

 

LOJALITĀTES PROGRAMMAS IZMAIŅAS

Stockmann jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem var izbeigt, grozīt, ierobežot, apturēt vai mainīt Stockmann lojalitātes programmu un tās noteikumus un nosacījumus tālāk norādītajos gadījumos:

  • būtiskas izmaiņas ražošanā, piegādē, pieprasījumā vai līdzīgos apstākļos;
  • izstrādājot vai atjaunojot līgumu, cenu noteikšanas sistēmu vai pakalpojumu elementus;
  • notiekot izmaiņām trešo pušu sniegtajos pakalpojumos;
  • aizsargājot datus vai izstrādājot datu aizsardzības, datu drošības vai finanšu drošības pasākumus;
  • tādu tiesību aktu izmaiņu vai iestādes lēmuma dēļ, ko nebija iespējams ņemt vērā, noslēdzot līgumu.

Minētās izmaiņas stājas spēkā vismaz četrpadsmit (14) darba dienas pēc datuma, kurā tika paziņots par izmaiņām lietotnē, vietnē stockmann.com, e-pastā vai visos minētajos veidos.

 

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Stockmann neuzņemas atbildību par MyStockmann lojalitātes programmas sistēmas kļūmēm, nepareizu darbību vai to iespējamajām sekām. Stockmann neuzņemas atbildību ne par kādiem zaudējumiem vai kaitējumu, ko rada MyStockmann lojalitātes programmas pārtraukums, izmaiņas, izbeigšana vai citi saistīti notikumi.

 

CITI NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Parasti izmaiņas adresēs Somijā tiek automātiski atjauninātas no Iedzīvotāju reģistra centra.

Informāciju par to, kā Stockmann apstrādā personas datus, var skatīt Stockmann klientu reģistra aprakstā.

Helsinki, 2022. gada 10. maijs