STOCKMANN PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī politika pēdējo reizi ir atjaunota: 21.05.2024

 

1. Personas datu pārzinis

Šajā privātuma politikā ir izskaidrots, kādā veidā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat vietni stockmann.lv un tās apakšdomēnus (“Vietne”) vai mūsu tirdzniecības centru Rīgā (“Veikals”). Atkarībā no tā, kādas darbības Jūs veicat Vietnē vai Veikalā, Jūsu personas datu pārzinis ir:

Lindex Group Oyj, Somijas Republikā reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru: 0114162-2, juridiskā adrese: Aleksanterinkatu 52 B, FI-00101 Helsinki, e-pasta adrese: asiakaspalvelu@stockmann.com (“Stockmann”) vai

SIA “STOCKMANN”, Latvijas Republikā reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru: 40003398680, juridiskā adrese: 13. janvāra iela 8, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: klientuinfo@stockmann.com (“Stockmann Latvija”).

 

Informāciju par Stockmann veikto personas datu apstrādi iespējams iegūt arī Stockmann mājaslapā.

Stockmann un Stockmann Latvija šajā privātuma politikā kopā saukti “mēs” attiecīgajā locījumā.

Šajā privātuma politikā “Regula” nozīmē 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

2. Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Stockmann kā personas datu pārzinis apstrādā šādus Jūsu personas datus:

 • Ar Vietnē un Veikalā veiktajiem pirkumiem saistītie dati, piemēram:
  • Jūsu vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, dzimšanas datums un dati par maksājuma darījumu;
  • Veikala čeku dati un dati par pastāvīgā klienta kartes lietojumu;
  • Dati par pirkumiem, kas ir veikti pie Stockmann partneriem un reģistrēti pastāvīgo klientu kartēs;
  • Dati par pasūtījumiem, piegādēm un atpakaļ nosūtītajām precēm;
  • Piegādes un saņemšanas dati no aptaujas, kas tiek nosūtīta pēc pakalpojuma saņemšanas vai pirkuma veikšanas, un Jūsu atbildes.

 

 • Ar pakalpojumu izmantošanu saistītie dati, piemēram:
  • Dati par pakalpojumu izmantošanu dažādos tiešsaistes darījumu kanālos, mobilajā lietotnē un Veikalā;
  • Dati, kas ir saistīti ar lietotāja uzvedību Vietnē un tiešsaistes pakalpojumos, tehniskie dati un sīkdatnes, kas tiek nosūtīti uz lietotāja pārlūkprogrammu, un saistītie dati. Informāciju par Vietnē izmantotajām sīkdatnēm iespējams iegūt Sīkdatņu politikā.

 

 • Ar Jūsu apkalpošanu saistītie dati, piemēram:
  • Jūsu ziņojumi un to saturs, un dati par pieprasījumu klasifikāciju, kas ir nepieciešami pakalpojumu sniegšanai;
  • Klientu apkalpošanas centra tālruņa sarunu ieraksti;
  • Dati, kas saistīti ar Jūsu atsauksmēm un uz tām sniegtajām atbildēm;
  • Dati par sūdzībām un izmaksātajām kompensācijām, piemēram, iemesls, summa un bankas rekvizīti.

 

 • Ar klientu lojalitātes programmu saistītie dati, piemēram:
  • Jūsu vārds, uzvārds, adrese, kontaktinformācija, dzimšanas datums, dzimums, lietotāja un klienta ID numurs, dati par pirkumiem, saziņas valoda un, ja reģistrējaties tiešsaistes veikalā, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
  • Kategorijas dati, dati par kopējiem pirkumiem un pastāvīgā klienta kartes dati;
  • Papildu karšu gadījumā – dati par papildu karšu numuriem, kategorijām un kopējiem pirkumiem, bet ne atsevišķiem pirkumiem.

 

 • Ar tirgvedības komunikāciju saistītie dati, piemēram:
  • Tirgvedības atļaujas pēc kanāla: e-pasts, īsziņas, tiešās tirgvedības aizliegums;
  • Dati saistībā ar iepriekšējiem pasūtījumiem – piemēram, no kampaņas “Trakās dienas” kataloga;
  • Dati no sūtītajiem ziņojumiem un atvēršanas un klikšķu dati no elektroniskiem ziņojumiem;
  • Dati par pastā nosūtītajiem kuponiem un to izmantošanu;
  • Dati par iekļaušanu kampaņā, kas ir vērsta uz pārdošanu, izmantojot WhatsApp.

 

 • Ar klientu aptaujām saistītie dati, piemēram:
  • Informācija par aptaujas anketu saņemšanas aizliegumu;
  • Dati, kas saistīti ar aptaujas anketu sūtīšanu un saņemšanu, un Jūsu atbildes.

 

 • Dati par klientu analīzi un segmentiem, piemēram:
  • Ar pastāvīgajiem klientiem saistīti dati;
  • Jūsu sniegtie dati, kas personalizē pakalpojumu, piemēram, intereses;
  • Stockmann izveidoti klientu segmentācijas dati.

 

Stockmann Latvija kā personas datu pārzinis apstrādā šādus Jūsu personas datus:

 • Ar klientu apkalpošanu saistītie dati, piemēram:
  • Preces maiņa vai atgriešana Veikalā, pretenziju un defektu reģistrēšana – preces informācija un preces maiņas vai atgriešanas iemesls, klienta vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs;
  • TaxFree pakalpojuma saņemšana – klienta vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasts un pases numurs;
  • Atsauksmju reģistrēšana – atsauksmes iesniedzēja vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, ja atsauksmi sniedz lojalitātes programmas dalībnieks;
  • Rēķinu manuāla sagatavošana patstāvīgo klientu nodaļā, pasūtījumiem, kas veikti ar telefona starpniecību fiziskām personām vai arī saimnieciskās darbības veicējiem – rēķinā norādāmā informācija, tostarp, klienta vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, klienta lojalitātes numurs, bankas konts, personas kods vai saimnieciskā darbības veicēja numurs;
  • Preces rezervācija vai atlikšana Veikalā – klienta vārds un tālruņa numurs.

 

 • Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie dati, piemēram:
  • Klienta mobilā telefona vai citu ierīču uzlādes pakalpojuma reģistrēšana – klienta vārds, uzvārds, informācija par ierīci, tālruņa numurs, e-pasts, klienta lojalitātes numurs;
  • Stilista un interjera dizainera pakalpojumu saņemšana – klienta vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, klienta lojalitātes līmenis, pakalpojuma saņemšanas datums un laiks;
  • Ar pakalpojumu saistītu klienta aptauju organizēšana – klienta vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, klienta lojalitātes līmenis, informācija par saņemto pakalpojumu;
  • Dāvanu saiņošanas pakalpojuma saņemšana – klienta vārds, uzvārds, tālruņa numurs vai e-pasts, klienta lojalitātes numurs;
  • Šūšanas pakalpojuma saņemšana – klienta vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, klienta lojalitātes līmenis, informācija par pieprasīto pakalpojumu;
  • Konsultācija par kosmētikas preču un pakalpojumu izmantošanu – klienta vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, klienta lojalitātes līmenis, informācija par pieprasīto pakalpojumu.

 

 • Dati, kas saistīti ar pasākumu apmeklēšanu, piemēram, dati par nosūtītajiem ielūgumiem uz pasākumiem un dalību tajos – apmeklētāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta, klienta lojalitātes numurs, informācija par klienta atbildi uz ielūgumu.

 

 • Dati par izsniegtajām balvām – klienta vārds, uzvārds, informācija par izsniegto balvu.

 

 • Videonovērošanas dati, piemēram, videonovērošanas zonā esošo personu izskats, izturēšanās, personas atrašanās vieta un laiks, kā arī Stockmann Latvija stāvvietā iebraucošo transportlīdzekļu reģistrācijas numuru dati. Videonovērošanas zonās audio ieraksti netiek veikti.

 

3. Kādos nolūkos mēs apstrādājam personas datus?

Stockmann  kā personas datu pārzinis apstrādā Jūsu personas datus šādos nolūkos:

 • Pārdošana un pakalpojumu sniegšana:
  • Pastāvīgo klientu mērķtiecīga informēšana pirkuma brīdī, piemēram, par atbilstošām priekšrocībām, un preču ieteikumu nodrošināšana Vietnē;
  • Pakalpojumu nodrošināšana, izstrāde un uzraudzība un klientu apkalpošanas nodrošināšana;
  • Stockmann piedāvājumu un pakalpojumu izstrāde;
  • Klientu attiecību pārvaldība, tostarp, komunikācija par pakalpojumiem, klientu attiecību attīstība un pakalpojumu personalizēšana;
  • Ar maksājumiem saistītie dati.

Datu apstrādes tiesiskais pamats: attiecībā uz pastāvīgajiem klientiem — līguma izpilde, bet attiecībā uz citiem klientiem — leģitīmā interese.

 • Darījumi, rezervācijas un pasūtījumi Vietnē:
  • Pasūtījumu, pirkumu, darījumu un preču atgriešanu apstrāde;
  • Norēķini.

Datu apstrādes tiesiskais pamats: līgumā vai likumā noteikto pienākumu izpilde.

 

 • Ar klientu lojalitātes programmu saistīto datu apstrāde:
  • Pirkumu reģistrācija un klienta lojalitātes līmeņa identificēšana (līguma izpilde);
  • Pirkumu apkopošana, lai nodrošinātu, ka Jūs piekļūstat Stockmann sniegtajām priekšrocībām, un piedāvājumu pielāgošana (leģitīmā interese).

Datu apstrādes tiesiskais pamats: līguma izpilde vai leģitīmā interese.

 

 • Klientu apkalpošana:
  • Jūsu atsauksmju un remonta pieprasījumu apstrāde un atbildēšana uz tiem (leģitīmā interese);
  • Atmaksas pieprasījumu un kompensācijas prasību apstrāde, atbildēšana uz tām un to apmaksāšana (likumā noteikta pienākuma izpilde);
  • Tālruņa zvanu ierakstīšana, lai pārbaudītu pakalpojumu darījumus, nodrošinātu aizsardzības pasākumus un apmācītu par klientu apkalpošanu atbildīgos darbiniekus (leģitīmā interese).

Datu apstrādes tiesiskais pamats: leģitīmā interese vai likumā noteikta pienākuma izpilde.

 

 • Saziņa ar Jums un tirgvedība:
  • Saziņas ar Jums un tirgvedības īstenošana;
  • Konkursu un loteriju organizēšana;
  • Klientu datu bāzes analīze un klasifikācija ar nolūku īstenot mērķtiecīgu saziņu.

Datu apstrādes tiesiskais pamats: attiecībā uz pastāvīgajiem klientiem — līguma izpilde, attiecībā uz citiem klientiem — leģitīmā interese; informatīvo biļetenu un īsziņu gadījumā — Jūsu piekrišana.

 • Klientu aptaujas un analīze
  • Aptauju pielāgošana mērķauditorijai, piemēram, pēc pirkumu veikšanas vai pakalpojumu saņemšanas;
  • Klientu viedokļu un uzskatu apkopošana attīstības nolūkā;
  • Dati tiek izmantoti arī analītikas veikšanai, pārskatu veidošanai un sistēmas izstrādei, lai uzlabotu Stockmann saimniecisko darbību.

Datu apstrādes tiesiskais pamats: leģitīmā interese.

 

 • Likumā noteikti pienākumi un administratīvie pasākumi:
  • Grāmatvedības organizēšana;
  • Noziedzīgu nodarījumu novēršana un izmeklēšana;
  • Juridisku prasību sagatavošana, aizstāvēšana, atbildēšana uz tām, tostarp, krimināllietās un lietās par patērētāju tiesībām;
  • Pārdevēja atbildības par defektiem saistībā ar patērētājam pārdotajām precēm administrēšana;
  • Bīstamu preču atsaukšana.

Datu apstrādes tiesiskais pamats: likumā noteikta pienākuma izpilde.

 

Stockmann Latvija kā personas datu pārzinis apstrādā Jūsu personas datus šādos nolūkos:

 • Ar klientu apkalpošanu saistītie dati tiek apstrādāti, lai:
  • veiktu preču maiņas vai atgriešanas administrēšanu Veikalā (līguma izpilde);
  • sniegtu TaxFree pakalpojumu (līguma izpilde);
  • veiktu rēķinu manuālu sagatavošanu pēc klienta pieprasījuma (likumā noteikts pienākums).

Datu apstrādes tiesiskais pamats: līgumā vai likumā noteikta pienākuma izpilde.

 

 • Ar pakalpojumu sniegšanu saistītie dati tiek apstrādāti, lai:
  • klientam sniegtu mobilā telefona vai citu ierīču uzlādes pakalpojumu (līguma izpilde);
  • organizētu preces rezervāciju vai atlikšanu Veikalā (datu subjekta piekrišana);
  • veiktu klienta pierakstu un sazinātos ar klientu saistībā ar stilista vai interjera dizainera pakalpojumu saņemšanu, veiktu klienta reģistrēšanu meistarklasēm vai citiem Stockmann Latvija organizētiem pasākumiem (līguma izpilde);
  • organizētu dāvanu saiņošanas, šūšanas un kosmētikas izmantošanas konsultāciju pakalpojuma sniegšanu (līguma izpilde).

Datu apstrādes tiesiskais pamats: datu subjekta piekrišana vai līguma izpilde.

 

 • Ar klientu atsauksmēm saistītie dati tiek apstrādāti, lai veiktu klienta aptauju saistībā ar saņemtajiem pakalpojumiem un sazinātos ar klientu par aptaujā sniegtajām atbildēm. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Stockmann Latvija leģitīmā interese iegūt klientu novērtējumu par saņemto pakalpojumu un uzlabot pakalpojuma sniegšanas kvalitāti.

 

 • Ar konkursu rezultātiem saistītie personas dati tiek apstrādāti, lai dokumentētu apstiprinājumu par balvas izsniegšanu konkursa uzvarētājam. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir pārzinim normatīvajos aktos noteikts tiesiskais pienākums iegrāmatot informāciju par konkursa rezultātiem un izsniegtajām balvām.

 

 • Videonovērošanas datu apstrāde tiek veikta, lai:
  • nodrošinātu Stockmann Latvija klientu, darbinieku, kā arī Veikala apmeklētāju drošību un uzturētu kārtību (piemēram, lai uzraudzītu telpu un autostāvvietas stāvokli, avārijas izeju un citu būtisku objektu pieejamību un procesus);
  • nodrošinātu īpašuma aizsardzību;
  • preventīvi novērstu vai izmeklētu noziedzīgus nodarījumus, zaudējumus un nelaimes gadījumus;
  • gūtu pierādījums Stockmann Latvija juridiskajiem prasījumiem;
  • veiktu citus normatīvajos aktos pamatotus Stockmann Latvija pienākumus un/vai īstenotu tiesības;
  • anonimizētus ierakstus var izmantot arī Stockmann Latvija iekšējo apmācību vajadzībām.

Datu apstrādes tiesiskais pamats: Stockmann Latvija leģitīmā interese, kas pamatojas nekustamā īpašuma pārvaldnieka nepieciešamībā aizsargāt savu nekustamo īpašumu un tajā izvietoto īpašumu, kā arī rūpēties par nekustamā īpašuma teritorijā esošo cilvēku drošību.

 

 • Mūsu leģitīmā interese ir uzlabot pakalpojuma sniegšanas kvalitāti. Kopumā mēs neapstrādājam Jūsu personas datus nolūkos, kas nav minēti šajā privātuma politikā. Tomēr mums ir tiesības apstrādāt personas datus nolūkos, kas nav tie, kādos Jūsu personas dati sākotnēji tika vākti, ja šāda apstrāde ir saderīga ar šiem sākotnējiem nolūkiem. Ja mēs veiksim Jūsu personas datu apstrādi citiem nolūkiem nekā tie sākotnēji tika vākti, mēs Jūs informēsim par to. Ja nepieciešams, mēs lūgsim Jūsu piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus jauniem nolūkiem.

 

4. Cik ilgi mēs apstrādājam personas datus?

 • Mēs Jūsu personas datus apstrādājam tikai tādā apjomā un tikai tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams šajā privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai.

 

Stockmann datu apstrādes termiņi vai glabāšanas kritēriji ir šādi:

 • Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Stockmann pārtrauc apstrādi, tiklīdz Jūs atsaucat savu piekrišanu. Minētais attiecas arī uz Jūsu piekrišanu jaunumu saņemšanai.
 • Jūsu kā pastāvīgā klienta dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr pastāv pastāvīgā klienta statuss.
 • Dati par Jūsu pirkumiem tiek glabāti 5 gadus.
 • Ar pirkumiem, atgriešanu un rēķiniem saistītie dati tiek apstrādāti kā daļa no Stockmann grāmatvedības dokumentiem laikposmā, kas ir noteikts grāmatvedības normatīvajos aktos. Atbilstoši Somijas regulējumam tie ir 6 gadi no tā kalendārā gada beigām, kurā beidzas attiecīgais finanšu periods.
 • Dati, kas ir nepieciešami atsauksmju un prasību apstrādei vai ir saistīti ar juridiskām prasībām, tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams lietas apstrādei, kas parasti nepārsniedz 5 gadus.
 • Lai aizsargātu īpaši svarīgas intereses, ar preču atsaukšanu saistītie dati tiek dzēsti tiklīdz pēc atbildīgo iestāžu norādēm ir noslēdzies atsaukšanas process.
 • Dati par klientu aptauju sūtīšanu, atbildēšanu uz aptaujām un Jūsu sniegtās atbildes tiek glabātas ne ilgāk kā 5 gadus.
 • Klientu apkalpošanas tālruņa sarunu ieraksti tiek glabāti ne ilgāk par 1 gadu.
 • Dati par to, kā datu subjekti īsteno savas tiesības, un saistītās atbildes tiek glabātas 1 gadu pēc atbildēšanas uz pieprasījumu.
 • Atbildes uz datu pārbaudes pieprasījumiem tiek glabātas 3 mēnešus no atbildes nosūtīšanas brīža.

 

Stockmann Latvija datu apstrādes termiņi vai glabāšanas kritēriji:

 • Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Stockmann Latvija pārtrauc apstrādi, tiklīdz Jūs atsaucat savu piekrišanu.
 • Dati saistībā ar Stockmann Latvija sniegtajiem dāvanu saiņošanas un ierīču uzlādes pakalpojumiem tiek glabāti ne ilgāk kā 1 mēnesi pēc pakalpojuma izpildes.
 • Dati saistībā ar Stockmann Latvija sniegtajiem šūšanas, interjera dizainera un kosmētikas izmantošanas konsultāciju pakalpojumiem tiek glabāti ne ilgāk kā 1 gadu pēc pakalpojuma izpildes.
 • Dati saistībā ar preču rezervēšanu vai atlikšanu tiek glabāti ne ilgāk kā 3 dienas.
 • Dati par pasākumu apmeklēšanu tiek glabāti ne ilgāk kā 1 mēnesi pēc attiecīgā pasākuma. Ja pasākuma laikā tiek uzņemti foto vai video materiāli, Stockmann Latvija tos glabā tik ilgi, cik tas ir nepieciešams Stockmann Latvija mārketinga mērķiem.
 • Ar pirkumiem, preču atgriešanu un rēķiniem saistītie dati tiek apstrādāti kā daļa no Stockmann Latvija grāmatvedības dokumentiem laikposmā, kas ir noteikts grāmatvedības normatīvajos aktos. Atbilstoši Latvijas regulējumam tie ir 5 gadi.
 • Dati saistībā ar klientu aptaujām tiek glabāti ne ilgāk kā 2 gadus.
 • Konkursu un loteriju dalībnieku saraksti tiek glabāti 3 mēnešus pēc tam, kad ir izvēlēts konkursa un/vai loterijas uzvarētājs un kad balva (ja tāda ir) ir nodota uzvarētājam. Balvu izsniegšanas akti tiek glabāti 1 gadu no balvas izsniegšanas dienas.
 • Videoieraksti, kas uzņemti Stockmann Latvija Veikalā tiek glabāti 2 līdz 8 nedēļas atkarībā no datu nesēja atmiņas ietilpības. Ja videoieraksts ir nepieciešams Stockmann, Stockmann Latvija, datu subjektu vai trešo personu tiesību aizsardzībai, Stockmann Latvija ierakstu var saglabāt un apstrādāt tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams minētā mērķa sasniegšanai.

 

5. Kādas ir Jūsu tiesības?

 • Tiesības atsaukt piekrišanu. Ja Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūs jebkurā brīdī varat to atsaukt. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, ja Jūs esat sniedzis piekrišanu, piemēram, elektronisku tiešās tirgvedības ziņojumu saņemšanai. Savu piekrišanu Jūs varat atsaukt, savā profilā mūsu Vietnē, sadaļā “Preferences” vai sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas centru pa e-pastu klientuinfo@stockmann.com vai pa telefonu +371 67071222. Piekrišanu elektronisku tiešās tirgvedības ziņojumu saņemšanai Jūs varat sniegt par katru kanālu atsevišķi (īsziņas uz mobilo tālruni, e-pasts). Jums ir tiesības aizliegt tiešo tirgvedību un klientu aptaujas. Ja Jūs nepiekrītat elektronisko tiešās tirgvedības ziņojumu saņemšanai un aizliedzat tiešās tirgvedības ziņojumu saņemšanu e-pastā vai pa tālruni, mēs Jums sūtīsim tikai klientiem paredzētus ziņojumus, kas ir nepieciešami, lai mēs varētu sniegt savus pakalpojumus, ko Jūs esat pasūtījis vai kas ir paredzēti Jums, un kas ir nepieciešami, lai pārvaldītu klientu attiecības.
 • Tiesības piekļūt saviem personas datiem. Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, Jums ir tiesības saņemt to kopiju. Ja mēs neapstrādājam Jūsu personas datus, Jums ir tiesības saņemt attiecīgu apstiprinājumu.
 • Tiesības labot datus. Ja mūsu rīcībā esošie Jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi, Jums ir tiesības lūgt tos labot vai papildināt.
 • Tiesības dzēst datus. Regulā noteiktajā kārtībā Jums ir tiesības lūgt dzēst Jūsu personas datus.
 • Tiesības ierobežot apstrādi. Regulā noteiktajā kārtībā Jums ir tiesības lūgt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi.
 • Tiesības uz datu pārnesamību. Regulā noteiktajā kārtībā Jums ir tiesības nodot savus personas datus savā vai cita datu pārziņa rīcībā. Šīs tiesības attiecas tikai uz personas datiem, kurus Jūs mums esat sniedzis un kurus mēs apstrādājam, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai lai izpildītu līgumu, kuru esat ar mums noslēdzis. Šīs tiesības attiecas tikai uz datiem, kuru apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem.
 • Tiesības iebilst. Regulā noteiktajā kārtībā Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi.
 • Tiesības iesniegt sūdzību. Ja Jūs uzskatāt, ka mēs Jūsu personas datus apstrādājam pretēji Regulas prasībām, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību pārraudzības iestādē dalībvalstī, kurā atrodas Jūsu pastāvīgā dzīves vai darba vieta vai kurā, Jūsuprāt, ir noticis pārkāpums. Somijas uzraudzības iestādes kontaktinformācija ir atrodama šeit. Latvijā uzraudzību veic Datu valsts inspekcija un tās kontaktinformācija ir atrodama šeit. Ātrāka risinājuma rašanai, pirms vēršanās uzraudzības iestādē, aicinām Jūs sazināties ar mums.

 

6. Kā Jūs varat īstenot savas tiesības?

 • Lai īstenotu savas tiesības, Jūs pieprasījumu varat iesniegt elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, un nosūtot uz e-pasta adresi: klientuinfo@stockmann.com vai arī klātienē klientu apkalpošanas nodaļā, kas atrodas mūsu Veikala 4.stāvā.
 • Iesniedzot pieprasījumu klātienē, mēs lūgsim Jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Atbildi uz pieprasījumu klātienē var saņemt tikai tā persona, kas iesniegusi pieprasījumu. 
 • Ja mūsu atbilde satur Jūsu personas datus, atkarībā no situācijas mēs to sūtīsim šifrētā elektroniskā formātā vai ierakstītā vēstulē.

 

7. Kam Jūsu personas dati var tikt izpausti?

 • Personas datus apstrādi veic mūsu darbinieki vai partneri, kuru pienākumos ietilpst šādu datu apstrāde. Šīm personām ir pienākums ievērot konfidencialitāti.
 • Klientu reģistra dati netiek izpausti nevienai personai, kas neietilpst Lindex Group uzņēmumos, izņemot zemāk minētajos gadījumos, vai, ja tas ir paredzēts tiesību aktos, un gadījumos, kas saistīti ar uzņēmuma pārņemšanu vai pārstrukturēšanu.

 

Mēs Jūsu datus varam izpaust partneriem tālāk norādītajos gadījumos:

 • Jūsu dati var tikt izpausti maksājumu pakalpojumu sniedzējiem – bankām, kredītiestādēm vai citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, ePassi Payments Oy, ja tas nepieciešams pakalpojuma nodrošināšanai.
 • Jūsu atsauksmēs sniegtie dati var tikt izpausti Veikala un nekustamo īpašumu nomniekam, ja atsauksme saistīta ar attiecīgo nomnieku.
 • Jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija un informācija, kas ir saistīta ar remonta pasūtījumu, var tikt izpausta uzņēmumam, kas sniedz elektronisko ierīču vai citu preču remonta pakalpojumus. Šāds uzņēmums ir tiesīgs šos datus izmantot tikai nolūkā sniegt Jums remonta pakalpojumus.
 • Lai piedāvātu pakalpojumus, Stockmann un Stockmann Latvija kā personas datu apstrādātājs apstrādā Jūsu personas datus šādu pakalpojumu sniedzēju vārdā – SIA “Biļešu serviss”, SIA “Lieliska dāvana”, AS “Citadele banka” X-rewards balvu un atlaižu programmas ietvaros.
 • Mūsu vārdā un atbilstoši mūsu norādījumiem Jūsu personas datus var apstrādāt arī IT pakalpojumu sniedzēji, kas atbild par sistēmu tehnisko uzraudzību, un partneri, kas piedalās mūsu preču un pakalpojumu piegādes procesā, transporta uzņēmumi, drošības pakalpojumu sniedzēji, nomnieki Veikalā un Vietnē, kā arī kampaņu organizētāji, kas piegādā preces un pakalpojumus tieši klientiem. Apstrādājot personas datus mūsu vārdā, partneri uzņemas Stockmann noteikto konfidencialitātes pienākumu, un partneriem nav tiesību izpaust datus trešajām personām vai izmantot tos jebkurā citā nolūkā, kas nav mūsu pasūtījuma izpilde.

 

Galvenie mūsu personas datu saņēmēji un/vai apstrādātāji ir šādi:

 • Veikalā un Vietnē veikto maksājumu darījumu apstrādātāji — Nets – Denmark A/S Somijas filiāle un Verifone Finland Oy;
 • IT pakalpojumu sniedzēji, tostarp, Salesforce.com EMEA Limited, Oracle, Microsoft, Amazon Web Services Oy, Google LLC (Analytics) un Tech Mahindra Limited;
 • Tirgvedības pakalpojumu sniedzēji;
 • Transporta un pasta pakalpojumu sniedzēji;
 • Stockmann Latvija vārdā videonovērošanu Veikalā un tā teritorijā nodrošina apsardzes pakalpojumu sniedzējs – AS “G4S Latvia”.

 

8. Kur Jūsu personas dati tiek apstrādāti?

Mēs primāri apstrādājam Jūsu personas datus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā. Atsevišķos gadījumos, ievērojot Regulas prasības, Jūsu personas datiem var piekļūt mūsu sadarbības partneri (piemēram, Salesforce Marketing Cloud, Tech Mahindra un Oracle), kas atrodas valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas. Tādā gadījumā mēs Jūsu personas datus kopīgosim, ievērojot Regulas un citu piemērojamo personas datu aizsardzības tiesību aktu prasības, piemēram, noslēdzot līgumu, kas ietver Eiropas Komisijas standartklauzulas vai sadarbojoties ar pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas valstī, kurā saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumam tiek nodrošināts atbilstošs datu aizsardzības līmenis. 

 

9. Kā mēs veicam automatizētu lēmumu pieņemšanu un profilēšanu?

 • Stockmann profilē klientus, lai pielāgotu tirgvedības ziņojumus un ielūgumus uz pasākumiem. Stockmann veiktajai profilēšanai nav Regulā minēto juridisko seku vai citas būtiskas ietekmes uz profilējamo mērķauditoriju.
 • Jums kā datu subjektam konkrēta personiska iemesla dēļ ir tiesības iebilst pret profilēšanu, kuras pamatā ir datu pārziņa leģitīmās intereses. Jūs arī varat jebkurā brīdī iebilst pret profilēšanu, kas tiek veikta, lai tiešo tirgvedību pielāgotu mērķauditorijai.

 

10. Kādus datus un kādā veidā mēs par Jums iegūstam no trešajām personām?

 • Ja, veicot pirkumus, Jūs reģistrējat savu pastāvīgā klienta karti vai profilu, Stockmann partneri uzņēmumam Stockmann sniegs datus par šiem pirkumiem (pirkuma datums, summa un vieta).
 • Stockmann iegūst datus arī no iepirkšanās centru atsauksmju sistēmas, un partneru un nomnieku saņemtajām atsauksmēm, ja tās attiecas uz Stockmann vai Stockmann Latvija.

 

11. Kā mēs aizsargājam personas datus?

 • Mēs esam apņēmušies aizsargāt Jūsu privātumu un nodrošināt personas datu drošu apstrādi saskaņā ar Regulas un citu piemērojamo tiesību aktu prasībām.
 • Mēs esam ieviesuši atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību. Mēs piešķiram piekļuvi Jūsu personas datiem tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams savu darba pienākumu veikšanai pēc iespējas nelielā apjomā.
 • Mēs aizsargājam savas saimnieciskās darbības veikšanas vietas, IT sistēmas un datus par mūsu sniegto pakalpojumu lietotājiem, un mēs pastāvīgi attīstām savas aizsardzības metodes.
 • Lietotāju un piekļuves tiesības, kas ir saistītas ar personas datu apstrādi, tiek noteiktas individuāli, un to tvērums tiek noteikts, pamatojoties uz lietotāja darba pienākumiem.
 • Mēs attīstām savu darbinieku kompetenci jautājumos, kas attiecas uz datu aizsardzību. Mēs pārliecināmies, ka arī mūsu partneru darbinieki izprot konfidencialitātes un drošības nozīmi datu apstrādes veikšanā.
 • Mēs uzraugām darījumus, kas ietver personas datu apstrādi, reaģējam, ja identificējam kādas atkāpes un cenšamies novērst jebkādu kaitējumu, ko šādas atkāpes varētu radīt.
 • Mēs Stockmann risku vadības procesa ietvaros regulāri izvērtējam datu aizsardzības riskus.

 

12. Kā ar mums sazināties?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai Jūs vēlaties īstenot savas šajā privātuma politikā noteiktās datu subjekta tiesības, lūdzu, sazinieties ar Stockmann datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi tietosuoja@stockmann.com.

Lai sazinātos ar Stockmann Latvija, lūdzu, rakstiet uz klientuinfo@stockmann.com vai zvaniet uz +371 67071222.