STOCKMANN KLIENTU DATU PRIVĀTUMA POLITIKA

 

PĀRZINIS

SIA Stockmann

13.janvāra iela 8, Rīga LV 1050, Latvija

Uzņēmuma reģ. nr.: 40003398680

Tel: 371 67071222

E-pasts: klientuinfo@stockmann.com

 

KĀDUS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

 Mēs apstrādājam šādus klientu personas datus:

Pamatinformācija par klientu:

 • vārds, uzvārds;
 • adrese;
 • dzimšanas datums;
 • dzimums;
 • valoda;
 • pasta adrese;
 • telefona numurs/-i;
 • e-pasta adrese.

Ar veikalā veiktajiem pirkumiem saistītie dati

 • Pirkuma čeka dati un dati par Stockmann pastāvīgā klienta kartes izmantošanu;
 • Dati par pasūtījumiem, piegādēm un atgrieztajām precēm;

Ar pakalpojumu izmantošanu saistītie dati

 • Dati par pakalpojumu izmantošanu un pieteikšanu dažādos tiešsaistes darījumu kanālos, mobilajās aplikācijās un veikalā;
 • Dati, kas saistīti ar tādu pakalpojumu izmantošanu, kā stila konsultanta pakalpojumi, interjera dizaina konsultanta pakalpojumi, dāvanu saiņošnas pakalpojumi, šūšanas pakalpojumi un konsultācijas par kosmētiku;
 • No klienta iegūti dati, kas tiek izmantoti stila konsultanta pakalpojumu nodrošināšanai, ieskaitot mērījumus, izmērus un krāsas izvēli;
 • Atkarībā no pakalpojuma veida uzglabātā informācija var saturēt fotogrāfijas.

Ar klientu apkalpošanu saistītie dati

 • Klientu ziņojumi un to saturs, kā arī dati, kas nepieciešami pakalpojuma sniegšanai;
 • Klientu apkalpošanas centra telefona sarunu ieraksti;
 • Dati, kas saistīti ar klientu atsauksmēm un uz tām sniegtajām atbildēm;
 • Dati par sūdzībām un izmaksāto kompensāciju, piemēram, iemesls, summa un bankas rekvizīti;
 • Dati par piegādi un saņemšanu, veicot pakalpojuma pēcpārdošanas aptaujas un klienta sniegto kopējo vērtējumu.

Ar klientu lojalitātes programmu saistītie dati

 • Ietver kategorijas datus, datus par veiktajiem pirkumiem un pastāvīgā klienta kartes datus;
 • Papildu karšu gadījumā – galvenajā kartē saglabātie dati, ieskaitot papildu kartes numurus, kategorijas un pirkumus, kas veikti ar karti, bet ne atsevišķus pirkumus.

Ar mārketinga komunikāciju saistītie dati

 • Mārketinga atļaujas vai aizliegumi atkarībā no klienta izvēlētā mārketinga kanāla: e-pasts, SMS, tiešā mārketinga;
 • Dati no sūtītajām ziņām un atvēršanas un klikšķa dati no elektroniskajiem paziņojumiem.

Ar klientu aptaujām saistītie dati

 • Informācija par aptaujas anketu saņemšanas aizliegumu;
 • Dati, kas saistīti ar aptaujas anketu sūtīšanu un saņemšanu un klienta piešķirto skaitlisko vērtējumu .

Dati par klientu analīzi un segmentiem

 • Ar pastāvīgo klientu saistītie dati;
 • Klienta sniegtie dati, kas personalizē pakalpojumu un atvieglo darījumus, piemēram, intereses un bērnu dzimšanas gads;
 • Stockmann izstrādāti klientu segmentācijas dati;

  

KĀDIEM MĒŖKIEM TIEK APSTRĀDĀTI PERSONAS DATI?

Personas dati tiek apstrādāti šādiem mērķiem:

Pārdošana un pakalpojumu sniegšana elektroniskajos kanālos un veikalā  

 • Pastāvīgo klientu informēšana pirkuma brīdī par noteiktiem labumiem, ko produkts/pakalpojums sniedz;
 • Stockmann pakalpojumu un klientu apkalpošanas nodrošināšana, attīstība un monitorings;
 • Stockmann kolekciju un pakalpojumu attīstība, lai piedāvātu klientam piemērotāko preci vai pakalpojumu;
 • Klientu attiecību vadīšana, tostarp pakalpojumu komunikācija, klientu attiecību attīstība un pakalpojumu personalizēšana;
 • Ar maksājumiem saistītie dati.

Datu apstrādes pamatojums: līguma saistību nodibināšana un pildīšana.

Darījumi veikalā, rezervācijas un pasūtījumi  

 • Pasūtījumu apstrāde, pirkumu darījumi un preču atgriešana;

Datu apstrādes pamatojums: līguma saistību izpilde un Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktie pienākumi.

Ar klientu lojalitātes programmu saistīto datu apstrāde

 • Pirkuma reģistrāciju, pastaviga klienta lojalitātes līmeņa aprēķini.

Datu apstrādes pamatojums: līguma saistību izpilde

Klientu apkalpošana

 • Klientu atsauksmju un pakalpojumu pieprasījumu apstrāde un atbilžu sniegšana uz tiem (leģitīmā interese nodrošināt augstu pakalpojumu kvalitāti);
 • Atmaksas pieprasījumu un kompensācijas pieprasījumu apstrāde un atbilžu sniegšana uz šādiem pieprasījumiem, kā arī šādu prasījumu apmaksa (Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums);
 • Telefona zvanu par pakalpojumu darījumu apstiprināšanu ierakstīšana, aizsardzības pasākumu un drošības nodrošināša, kā arī klientu apkalpšanas personāla apmācība.

Datu apstrādes pamatojums: līguma saistību izpilde un leģitīmā interese nodrošināt apmeklētāju un personāla drošību un īpašuma aizsardzību veikalā.

Komunikācija ar klientiem un mārketings

 • Komunikācijas ar klientiem un mārketinga īstenošana;
 • Konkursu un loteriju organizēšana;
 • Klientu datu bāzes analīze un klasifikācija mērķtiecīgas komunikācijas nolūkā.

Datu apstrādes pamatojums: attiecībā uz pastāvīgajiem klientiem – līguma saistību pildīšana, jaunumu sūtīšanas un SMS gadījumā – klienta piekrišana.

Klientu aptaujas un analīze

 • Aptauju pielāgošana atbilstoši mērķauditorijai, piemēram, pēc pirkumu veikšanas vai pakalpojumu saņemšanas;
 • Klientu viedokļu apkopošana un izskatīšana attīstības nolūkā;
 • Tāpat klientu dati tiek izmantoti analīzēs, atskaitēs un sistēmas izstrādē, lai uzlabotu Stockmann darbību.

Datu apstrādes pamatojums: leģitīmā interese nodrošināt augstu pakalpojumu kvalitāti.

Tiesību aktos noteiktie pienākumi un administratīvie pasākumi

 • Grāmatvedība;
 • Noziedzības novēršana un izmeklēšana;
 • Juridisko prasību izstrāde un aizstāvēšana un atbildēšana uz tām krimināllietās un lietās par zaudējumu atlīdzību un saistībā ar patērētāju tiesībām;
 • Pārdevēja atbildība par defektiem par patērētāju veikto pirkumu, atbildību par ražojumu;
 • Bīstamo produktu atsaukšana.

Datu apstrādes pamatojums: Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un Preču un pakalpojuma drošuma likuma prasības un Stockmann leģitīmā interese aizstāvēt savas tiesības tiesā vai sūdzību gadījumā.

 

DATU UZGLABĀŠANAS LAIKS

Datu uzglabāšanas periods tiek plānots tā, lai tiktu apstrādāti tikai tie dati, kas nepieciešami atbilstošiem mērķiem. Turpmāk tekstā sniegts skaidrojums par datu uzglabāšanas ilgumu un kritērijiem.

Ja dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, tiklīdz tiks saņemts minētās piekrišanas atsaukums, mēs pārtrauksim Jūsu datu apstrādi. Tas attiecas arī uz Jūsu sniegto piekrišanu saņemt jaunumus – tiklīdz mēs no Jums saņemsim informāciju, ka atsakaties no jaunumu saņemšanas, mēs nekavējoties izņemsim Jūs no adresātu saraksta.

Dati par pastāvīgajiem klientiem, t.sk. veikto pirkumu kopsumma gadā, parasti tiek uzglabāti tik ilgi, cik ilgi pastāv pastāvīgā klienta statuss. Dati par klienta veiktajiem pirkumiem parasti tiek uzglabāti sešus mēnešus. Dati par pasākumu apmeklēšanu, ieskaitot pastāvīgajiem klientiem domātos pasākumus, tiks uzglabāti datorizētās sistēmās ne ilgāk kā piecus gadus pēc pasākuma.

Ar pirkumiem, preces atgriešanu un rēķiniem saistītie dati tiek apstrādāti kā daļa no Stockmann grāmatvedības dokumentiem atbilstoši Grāmatvedības likumā noteiktajai kārtībai, kas ir pieci gadi no kalendārā gada beigām, kura laikā beidzas attiecīgais finanšu periods.

Dati, kas nepieciešami atsauksmju un pretenziju apstrādei vai saistīti ar juridiskām prasībām, tiks uzglabāti tik ilgi, cik to prasīs lietas izskatīšana, kas parasti nepārsniedz piecus gadus.

Dati par aptaujas anketu sūtīšanu klientiem, atbilžu sniegšana un aptaujas anketām un klientu sniegtais kopējais vērtējums par Stockmann tiks uzglabāts klienta datos ne ilgāk par pieciem gadiem. Konkursu un loteriju dalībnieku saraksts tiks noņemts uzreiz pēc konkursa uzvarētāja noteikšanas vai loterijas izlozes veikšanas. Klientu apkalpošanas telefona sarunu ieraksti tiks uzglabāti ne ilgāk par vienu gadu.

 

TIESĪBAS ATSAUKT PIEKRIŠANU

Ja Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības šo piekrišanu atsaukt jebkurā laikā. Jūsu personas datu apstrāde tiek balstīta uz Jūsu piekrišanu, kad esat sniedzis piekrišanu, piemēram, tiešajam e-mārketingam. Lai atsauktu savu piekrišanu, Jums jāsazinās ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu vai jāanulē tiešais e-mārketinga pakalpojums mūsu mājas lapā.

Piekrišanu tiešajam e-mārketingam Jūs varat sniegt par katru kanālu atsevišķi (īsziņas uz mobilo telefonu, e-pastu). Jums ir arī tiesības aizliegt tiešo mārketingu un klientu aptaujas.

Ja Jūs nepiekrītat tiešajam e-mārketingam un aizliedzat šī pakalpojuma saņemšanu uz e-pastu un telefonu, mēs Jums sūtīsim tikai attiecību nodrošināšanai nepieciešamās ziņas, lai nodrošinātu pasūtīto  pakalpojumu sniegšanu vai Jums paredzētas ziņas klienta attiecību vadības nolūkā.

 

INFORMĀCIJA PAR CITĀM JŪSU TIESĪBĀM

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par to, vai Stockmann apstrādā Jūsu personas datus. Ja mēs apstrādājam informāciju par Jums, Jums ir tiesības saņemt informāciju par apstrādē esošajiem datiem. Ja mēs neapstrādājam informāciju par Jums, Jums ir tiesības par to saņemt apstiprinājumu.

Tāpat Jums ir tiesības labot un papildināt Jūsu personas datus, ja tie nav pareizi vai pilnīgi.

Jums ir tiesības arī regulā noteiktajos gadījumos lūgt izdzēst Jūsu personas datus. Pēc Jūsu pieprasījuma mēs izdzēsīsim Jūsu datus, ja šāda darbība ir likumīgi pamatota. (vairāk informācijas).

Jums ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Pēc Jūsu pieprasījuma mēs ierobežosim Jūsu datu apstrādi tiesību aktos minētajos gadījumos (vairāk informācijas).

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības nodot Jūsu personas datus Jūsu vai kāda cita pārziņa rīcībā. Šīs tiesības attiecas uz personas datiem, kurus Jūs paši mums esat snieguši. Šīs tiesības attiecas tikai uz automātiski apstrādātajiem datiem. Daļa šo datu tiek uzglabāti papīra formā un neattiecas uz šīm tiesībām.

Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi. Pēc Jūsu pieprasījuma mēs pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādi tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Ienākot Stockmann universālveikalā, Jums ir tiesības tikt informētiem, ka ēkā tiek veikta videonovērošana un kāds ir tās mērķis. Videonovērošanas datos jūs nevaram identificēt, tāpēc tos varam jums izsniegt, ja norādāt papildus precizējošu informāciju, kas ļautu jūs identificēt.  Video ierakstus glabājam līdz diviem mēnešiem, atkarībā no datu nesēja ietilpības.

 

KĀ IZMANTOT SAVAS TIESĪBAS

Ja vēlaties izmantot Jūsu iepriekš minētās tiesības, Jūs varat iesniegt pieprasījumu. Kontaktinformācija ir norādīta šīs privātuma politikas pirmajā lapā.

Ja mūsu atbilde saturēs Jūsu personas datus, atkarībā no situācijas mēs Jums to nosūtīsim šifrētā elektroniskā formātā vai ierakstītā vēstulē vai izsniegsim Stockmann universālveikalā.  Par vēstules saņemšanu var parakstīties tikai persona, kas norādīta kā adresāts, lai nodrošinātu patiesā adresāta datu konfidencialitāti.

 

INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU SAŅĒMĒJIEM

Personas datu apstrādi veic Stockmann darbinieki vai partneri, kuru darba pienākumos ietilpst datu apstrāde. Minētie darbinieki ir uzņēmušies pienākumu neizpaust šo informāciju.

Klientu reģistra dati netiek izpausti nevienai no trešajām pusēm, kas neietilpst Stockmann grupā, izņemot turpmāk tekstā minētos gadījumus, ja to pieprasa likums vai gadījumos, kas saistīti ar pārņemšanu, restrukturizāciju vai parādu piedziņu.

Pastāvīgā klienta konta galvenās kartes turētājam ir tiesības iepazīties ar kopējām pirkumu summām, kas reģistrētas papildu kartēm. Papildu kartes turētājam nav tiesību iepazīties ar produkta līmeņa informāciju par papildu kartēs reģistrētajiem pirkumiem. Papildu kartes turētājam nav tiesību saņemt informāciju par tā paša konta galvenajā kartē un papildu kartē reģistrētajiem pirkumiem.

Klienta dati var tikt izpausti partneriem šādos gadījumos:

 • Klienta dati var tikt izpausti maksājumu pakalpojumu sniedzējiem – bankām, kredītiestādēm vai citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, ja tas nepieciešams pakalpojuma nodrošināšanai.
 • Klienta atsauksmēs sniegtie dati var tikt izpausti Stockmann universālveikala un nekustamo īpašumu nomniekiem, ja atsauksme saistīta ar jautājumiem par nomniekiem.
 • Klienta vārds, kontaktinformācija un informācija, kas ievadīta pakalpojuma pasūtījumā, var tikt nodota pakalpojuma sniedzējam jeb uzņēmumam, kas sniedz elektriskas ierīces vai cita produkta apkalpošanas pakalpojumus. Šāds uzņēmums ir tiesīgs lietot tikai tādus datus, kas nepieciešami remonta pakalpojumu sniegšanai klientam.

Lai piedāvātu pakalpojumus, Stockmann darbojas kā personas datu apstrādātājs SIA Global Blue Latvija, SIA Biļešu Serviss, Citadele banka, PINS vārdā, kuri savukārt darbojas kā pārziņi.

Klienta datu apstrādi veic ne tikai Stockmann, bet Stockmann vārdā un atbilstoši Stockmann norādījumiem to dara arī Stockmann pakalpojumu sniedzēji un partneri. Apakšuzņēmēju vidū ir IT pakalpojumu sniedzēji, kas atbild par sistēmu tehnisko uzraudzību un partneri, kas piedalās Stockmann produktu un pakalpojumu piegādes procesā. Stockmann partneru vidū ir transporta uzņēmumi, nomnieki universālveikalu tirdzniecības nodaļās un tiešsaistes veikalā un kampaņu piegādātāji, kas piegādā preces un pakalpojumus tieši klientiem. Apstrādājot personas datus Stockmann vārdā, partneri uzņemas Stockmann noteikto neizpaušanas pienākumu un partneriem nav tiesību izpaust datus trešajām personām un izmantot jebkurā citā nolūkā, kā tikai Stockmann pasūtījuma izpildei.    

Galvenie Stockmann datu apstrādes partneri ir:

 • Nodrošina personu drošību, noziedzīgu nodarījumu novēršanu un īpašuma aizsardzību Stockmann universālveikalā – AS G4S Latvia
 • Nodrošina maksājumus veikalā – Wirecard bank AG (AliPay maksājumi), Verifone Finland Oy (bankas karšu maksājumi)
 • IT pakalpojumu sniedzēji, t.sk. com EMEA Limited, Oracle, Microsoft, Amazon Web Services Oy, Google LLC (Analytics) un Tech Mahindra Limited
 • Mārketinga pakalpojumu sniedzēji
 • Transporta un pasta pakalpojumu sniedzēji, tikai preču piegādes gadījumā, t.sk. SIA Post Service Kurzeme (Pasta Stacija), SIA Omniva, SIA DPD Latvija

Kad vien tas iespējams, Stockmann vispirms apstrādās personas datus ES un EEZ ietvaros.

Tiek uzskatīts, ka personas dati ir nodoti ārpus ES un EEZ, sniedzot IT pakalpojumu, kad personas datus var izmantot ārpus ES esošā valstī vai ETA. Šāda datu nodošana tiek veikta saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar pakalpojumu sniedzēju atbilstoši ES Komisijas noteiktajām standartklauzulām. Klientu personas datus Stockmann vārdā apstrādā IT pakalpojumu sniedzēji, kuri apstrādā datus, kas saistīti ar Stockmann, EEZ un Amerikas Savienotajās Valstīs (Salsforce Marketing Cloud), un Indijā (Tech Mahindra). Oracle datus apstrādā pasaules līmenī.

Ar Eiropas Komisijas lēmumiem par līguma standartklauzulām attiecībā uz personas datu nosūtīšanu ārpus ES var iepazīties šeit:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001D0497&from=en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=en

 

TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU PĀRRAUDZĪBAS IESTĀDĒ

 Ja, Jūsuprāt, mēs Jūsu personas datus apstrādājam neatbilstoši Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulai, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību pārraudzības iestādē ES dalībvalstī, kurā atrodas Jūsu pastāvīgā dzīves vai darba vieta vai kurā, Jūsuprāt, ir noticis pārkāpums. Latvijā sūdzības iesniedz Datu Inspekcijā.

 Datu valsts inspekcija

Elijas iela 17,

 Rīga, LV-1050

 Tālrunis: 67 22 31 31

 Fakss: 67 22 35 56

 E-pasts: info@dvi.gov.lv

 

AR KLIENTU APKALPOŠANU SAISTĪTIE DATI

 Lai piedāvātu Jums pastāvīgā klienta un piegādes labumus un pakalpojumus vai labumus un pakalpojumus, kas noteikti citā līgumā, mums jāveic personas datu apstrāde, kas nepieciešami attiecīgo līgumu izpildei.

Pastāvīgā klienta programmas noteikumi lasāmi https://info.stockmann.lv/pastavigajiem-klientiem/ka-klut-par-pastavigo-klientu/

Lai piedāvātu Stockmann pakalpojumus, ieskaitot modes, interjera, dāvanu, šuvēju un šūšanas pakalpojumus un konsultācijas par kosmētiku, mums nepieciešama Jūsu kontaktinformācija un informācija, kas nepieciešama katram pakalpojumu sniedzējam – izmēri un vēlmes attiecībā uz dāvanām.

Piekrišana elektroniskajam mārketingam nav uzskatāma par nepieciešamajiem datiem, bet bez tās mēs nevaram Jums sūtīt jaunumus, kas ir daļa no tiešā e-mārketinga.

Stockmann ir tiesības pārtraukt pakalpojumu sniegšanu vai produktu piedāvāšanu vai liegt pakalpojumu saņemšanu tiem klientiem, kas nesniedz pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informāciju vai pieprasa savu datu dzēšanu.

 

INFORMĀCIJA PAR AUTOMĀTISKO LĒMUMA PIEŅEMŠANU UN PROFILĒŠANU

Profilēšana nozīmē personas datu apstrādi Jūsu personīgo aspektu novērtēšanai. Mēs veicam klientu profilēšanu, lai noteiktu mārketinga mērķauditoriju un sūtītu uzaicinājumus uz pasākumiem. Mūsuprāt Stockmann veiktajai profilēšanai nav noteikumos minēto juridisko seku vai citas būtikas ietekmes uz profilējamo mērķauditoriju.

Jums kā datu subjektam ir tiesības iebilst pret profilēšanu, kas balstīta uz pārziņa juridiskajām interesēm, pamatojoties uz konkrētu personīgu iemeslu. Tāpat katrā laikā Jums ir tiesības iebilst pret profilēšanu, kas tiek veikta tiešā mārketinga vajadzībām. 

 

BEZ JŪSU ZINĀŠANAS JŪSU DATI NETIEK IZMANTOTI CITIEM NOLŪKIEM

 Mēs neizmantosim Jūsu datus citiem nolūkiem, kā tikai tiem, kas noteikti šajā dokumentā. Ja ar laiku šādi nolūki radīsies, mēs Jūs informēsim par tiem un ar tiem saistīto datu apstrādes likumīgo pamatojumu. Ja tas būs nepieciešams, mēs lūgsim Jūsu piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus jauniem nolūkiem.

Ja Jūs reģistrējat savu pastāvīgā klienta karti pirkuma veikšanas brīdī, Stockmann partneri sniedz Stockmann informāciju par pirkumu (datums, summa un pirkuma vieta).

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi atrodami šeit

DATU AIZSARDZĪBAS INSPEKTORS

Stockmann grupas datu aizsardzības inspektora e-pasts:  tietosuoja@stockmann.com.