Nepērc plastmasas maisiņu!

Stockmann Latvijā uzsāk programmu Baltijas jūras ūdens tīrības saglabāšanai

Ar septembra mēnesi Stockmann Latvijā uzsākusi programmas “Nepērc plastmasas maisiņu!” īstenošanu. Atteikšanās no plastmasas maisiņa ir ikviena iespēja ietaupīt, kā arī samazināt vides piesārņojumu. Programma tiks īstenota sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un jau šoruden tiks veikti izglītojoši pasākumi, lai klienti uzzinātu kā ikviens var atbalstīt tīra ūdens saglabāšanu. Klientu izvēle tiks monitorēta un katrs nenopirktais maisiņš veidos ziedojumu summu Baltijas jūras aizsardzībai.

Dace Goldmane, universālveikala Stockmann direktore Latvijā:

“ Apzināmies, ka uzņēmumiem ir jāpiedāvā iespējas cilvēkiem rīkoties videi draudzīgi, tāpēc esam uzsākuši mērķtiecīgu darbu, lai plastmasas maisiņu patēriņu samazinātu Latvijas iedzīvotāju ikdienā. U/v Stockmann augļu un dārzeņu nodaļās mūsu klienti izvēlēto preci jau ievieto maisiņos, kas dabā 100% sadalās.  
No septembra rīkojamies vēl aktīvāk – aicinām klientus neizvēlēties plastmasas maisiņus vai arī maksāt par to 20 centus. Pie kasēm piedāvājam arī videi draudzīgākas alternatīvas, kā izgatavošanā izmantoti otrreiz pārstrādāti materiāli. Plastmasas maisiņš maksā, un tas liek aizdomāties: varbūt ietaupīt savus līdzekļus un būt videi draudzīgam? Pavasarī veicām testu kampaņas “Trakās Dienas” ietvaros un pārliecinājāmies, ka tas atbilst iedzīvotāju interesēm! 
Ikviens var rīkoties pozitīvi, mūsu pienākums – sagādāt šo iespēju.” 

Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis:

“Jūra prasa no mums saudzējošus soļus, jo plastmasas atkritumi jūrā ir viena no vides problēmām, kam ir tendence strauji pieaugt. Katru gadu miljoniem tonnu plastmasas atkritumu nonāk ūdeņos un plastmasa ir nopietns drauds arī mūsu Baltijas jūrai. Tas nav efektīvs solis – nodarboties ar plastmasas izņemšanu no ūdens, daudz labāks veids ir panākt, lai plastmasa tur nenonāk. Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Stockmann jau šoruden izglītos patērētājus par Baltijas jūras aktuālajām problēmām – pārmērīgu aļģu augšanu, plastmasas piesārņojumu, kā arī par ilgtspējīgas zivsaimniecības un dabas aizsardzības nepieciešamību un priekšrocībām. Klienti varēs uzzināt kā jūru ietekmē mūsu ēdiens, enerģijas izvēles, tīrīšanas līdzekļi.”

Izmaiņas iepirkumu maisiņu lietošanā ir Stockmann grupas ilgtspējīgas attīstības sadaļa, kas noteikta 2016. gada oktobrī, uzņemoties saistības, ko nosaka ES direktīva (EU Packaging Waste Directive), kuras mērķis ir samazināt plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu un vides piegružošanu.

2017. un 2018. gadā Stockmann Latvijā, tāpat kā visi Stockmann grupas uzņēmumi, turpinās šo atbildīgo darbu – samazināt plastmasas maisiņu patēriņu, ieviešot jaunus, videi draudzīgākus iepakojuma veidus. Jau šobrīd pārstrādāto materiālu īpatsvars ir palielināts arī plastmasas maisiņu segmentā, 80% no tiem ir tapuši otrreizējā pārstrādē. Papīra maisiņi ir izgatavoti no FSC (Forest Stewardship Council) sertificētiem kokmateriāliem. Maksa par maisiņiem ir efektīvs veids, kā samazināt plastmasas maisiņu patēriņu, tomēr jāatzīmē, ka visi iepakojumi atstāj ietekmi uz vidi, tādēļ arī par papīra maisiņu maksa netiks atcelta.
Pasaules Dabas Fonda mērķis ir dabas aizsardzība, lai saglabātu ģenētisko, sugu un ekosistēmu daudzveidību, nodrošinātu atjaunojamo dabas resursu nenoplicinošu izmantošanu tagad un nākotnē, palīdzētu samazināt piesārņojumu un dabas resursu un enerģijas izšķērdīgu patēriņu