Stockmann renovācijas laikā atver divus pārtikas veikalus “Stockmann Delikatess Express”

No šodienas, 28. jūnija, “Stockmann” pārtikas produktu sortimentu būs iespējams iegādāties divos jaunizveidotos “Stockmann Delikatess Express” veikalos universālveikala 1. un 2. stāvā. Līdzšinējās “Delikatess” nodaļas telpas tiks rekonstruētas, un klientiem jaunā veidolā savas durvis vērs šī gada septembrī.

 

“Stockmann Delikatess Express” 1. stāvā klientiem būs iespējams iegādāties piena, gaļas un zivju produktus, augļus un dārzeņus, kulināriju, kā arī maizi un smalkmaizītes, savukārt 2. stāvā plašā izvēlē būs pieejami alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni, bakaleja un pieprasītākie sadzīves ķīmijas produkti. “Delikatess” nodaļas renovācijas laikā līdz septembrim klientiem klātienē nebūs iespējams iegādāties tādus produktus kā bērnu un dzīvnieku pārtiku, karstos, līdzi ņemamos ēdienus, kā arī citus atsevišķus produktus.

 

“Arī rekonstrukcijas darbu laikā mums ir svarīgi nodrošināt klientus ar iecienīto produkciju, tāpēc piedāvāsim to iegādāties speciāli izveidotos “Stockmann Delikatess Express” veikalos universālveikala 1. un 2. stāvā, kuros būs pieejama lielākā daļa līdzšinējā “Delikatess” nodaļas sortimenta. Tāpat esam paplašinājuši “Stockmann” produktu klāstu ēdienu piegādes aplikācijā “Bolt Food” – tagad tajā pieejama divreiz plašāka delikatešu izvēle no visas pasaules un Latvijas, lai klients tās varētu pasūtīt un saņemt arī neizejot no mājām. Savukārt jau septembrī “Delikatess” nodaļa tiks atvērta jaunā, Rīgas iedvesmotā veidolā – ar vēl aizraujošāku sortimentu, ko veidojuši mūsu speciālisti kopā ar vietējiem un ārvalstu ražotājiem. “Delikatess” nodaļas attīstības projekts  ir viena no mūsu piecgades biznesa plāna sastāvdaļām, ko uzsākām īstenot jau pērn,” teic  universālveikala “Stockmann” direktore Dace Goldmane. Plānots, ka renovētajā nodaļā līdztekus iespaidīgām vizuālām pārvērtībām, kas iekļauj jaunas ēdināšanas zonas izveidi un tematiski noformētas produktu nodaļas, tiks ieviesti arī jauni, dabai draudzīgi risinājumi klientu ērtībām. Īpašs uzsvars tiks piešķirts galveno pārtikas kategoriju – beķerejas, gatavo ēdienu (gan līdzņemšanai, gan ēšanai uz vietas) un augļu un dārzeņu paplašināšanai.

 

2400 m2 plašās “Delikatess” nodaļas renovācijas darbi paredz gan nodaļas vizuālā tēla izmaiņas, gan jaunus risinājumus vēl ātrākai un ērtākai iepirkšanās pieredzei. Nodaļas renovācijas projekta īstenošana uzticēta Latvijas arhitektiem Lienei Griezītei un Robertam Valdmanim, kuri ietvers “Stockmann” vērtības mūsdienīgā skandināviskā un latviskā dizaina savienojumā, iedvesmu gūstot arī no 19. gadsimta Rīgas. Renovācijas projektā “Stockmann grupa” ieguldīs 2,5 miljonus eiro.

 

“Stockmann” “Delikatess” nodaļā jau kopš 2003. gada pieejams rūpīgi atlasītu produktu klāsts no dažādiem pasaules reģioniem, piedāvājot klientiem izzināt ne vien vietējās, bet arī dažādu citu valstu tradicionālās garšas. Tāpat nodaļā pēc īpašām “Stockmann” receptēm tiek gatavoti dažādi gaļas, zivju un veģetārie ēdieni, tostarp izveidota īpaša mājās ātri pagatavojamo maltīšu līnija “Stockmann Prep”, kā arī regulāri organizētas dažādas pavārmākslas meistarklases, piesaistot nozares profesionāļus.

 

Par “Stockmann”

“Stockmann” piedāvā daudzveidīgu un kvalitatīvu modes, skaistumkopšanas, mājas un pārtikas produktu izvēli brīnišķīgai ikdienas dzīvei. Mēs iedvesmojam klientus izdarīt ilgtspējīgu un atbildīgu izvēli. “Stockmann” ir 8 universālveikali Somijā un Baltijas valstīs, kā arī tiešsaistes veikals stockmann.com. Papildu informāciju var atrast vietnē stockmanngroup.com.

 

Papildu informācija:

Dace Kokina, SIA “Stockmann” Mārketinga vadītāja

E-pasts: dace.kokina@stockmann.com

Mob.tel. +371 29118809

Mājaslapa: www.Stockmann.lv

Facebook: facebook.com/Stockmannriga

Во время реновации “Stockmann” открываются два продовольственных магазина “Stockmann Delikatess Express”

 

С сегодняшнего дня, 28 июня, ассортимент продуктов “Stockmann” можно будет купить в двух новых магазинах “Stockmann Delikatess Express” на 1-м и 2-м этажах универмага. В нынешних помещениях отдела “Delikatess” будет проведена реконструкция, и в своем новом облике он откроет двери клиентам в сентябре этого года.

 

В “Stockmann Delikatess Express” на 1-м этаже клиенты смогут купить молочные, мясные и рыбные продукты, фрукты и овощи, кулинарию, а также хлеб и выпечку. В свою очередь на 2-м этаже будет широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков, бакалеи и наиболее востребованных продуктов бытовой химии. Во время реновации отдела “Delikatess” до сентября клиенты не смогут на месте купить такие продукты, как детское питание и корма для животных, горячую еду навынос, а также некоторые другие продукты.

 

“Нам важно обеспечивать клиентов полюбившейся продукцией и во время работ по реконструкции, поэтому мы предложим покупать ее в специально созданных магазинах “Stockmann Delikatess Express” на 1-м и 2-м этажах универмага, в которых будет доступна значительная часть ассортимента прежнего отдела “Delikatess”. Мы также расширили спектр продуктов “Stockmann” в аппликации доставки еды “Bolt Food” – сейчас здесь доступен вдвое больший выбор деликатесов со всего мира и из Латвии, чтобы клиенты могли заказать их и получить, не выходя из дома. В свою очередь уже в сентябре отдел “Delikatess” вновь откроется в облике, воодушевленном Ригой, – с еще более захватывающим ассортиментом, составленным нашими специалистами в сотрудничестве с местными и зарубежными производителями. Проект развития отдела “Delikatess” является одной из составляющих нашего пятилетнего бизнес-плана, к реализации которого мы приступили уже в прошлом году”, – говорит директор универмага “Stockmann” Даце Голдмане.  Планируется, что после реновации в отделе наряду с впечатляющим визуальным преображением, включающим создание новой зоны питания и тематическое оформление продуктовых отделов, будут внедрены также новые, экологические решения для удобства клиентов. Особое внимание уделено расширению главных категорий продуктов – выпечка, готовая еда (как на вынос, так и для употребления на месте) и фрукты и овощи.

 

В ходе работ по реновации помещений отдела “Delikatess” площадью 2400 м2 предусмотрено как внешнее преображение отдела, так и новые решения для обеспечения опыта еще более быстрого и удобного шопинга. Реализация проекта реновации отдела доверена латвийским архитекторам Лиене Гриезите и Роберту Валдманису, которые включат ценности “Stockmann” в современное сочетание скандинавского и латвийского дизайна, почерпнув вдохновение в том числе и в изображениях Риги 19-го столетия. В проект реновации “Stockmann grupa” вложит 2,5 млн евро.

 

В отделе “Delikatess” универмага “Stockmann” уже с 2003 года доступен тщательно отобранный ассортимент продуктов из разных регионов мира, предлагая клиентам познакомиться не только с местными вкусами, но и с традиционными вкусами других стран. Кроме того, в отделе по специальным рецептам “Stockmann” готовят разные мясные, рыбные и вегетарианские блюда. Среди прочего создана специальная линия обедов “Stockmann Prep”, которые можно быстро приготовить дома, а также регулярно организуются различные мастер-классы поварского искусства, с привлечением профессионалов отрасли.

 

О “Stockmann”

“Stockmann” предлагает разнообразный и качественный выбор модных товаров, косметики, товаров для дома и продуктов питания для прекрасной повседневной жизни. Мы вдохновляем клиентов на совершение устойчивого и ответственного выбора. У “Stockmann” имеется 8 универмагов в Финляндии и странах Балтии, а также интернет-магазин stockmann.com. Дополнительную информацию можно найти на сайте stockmanngroup.com.

 

 

Дополнительная информация:

Даце Кокина, менеджер по маркетингу SIA “Stockmann”

E-mail: dace.kokina@stockmann.com

Моб.тел. +371 29118809

Веб-сайт: www.Stockmann.lv

Facebook: facebook.com/Stockmannriga