STOCKMANN KLIENTU DATU PRIVĀTUMA POLITIKA

DATU PĀRZINIS

Lindex Group Oyj (turpmāk tekstā – Stockmann)
Aleksanterinkatu 52 B, FI-00101 Helsinki
Uzņēmuma reģ. nr.: 0114162-2
Tālr.: +358 (0) 9 1211
E-pasta adrese: asiakaspalvelu@stockmann.com

 

KONTAKTINFORMĀCIJA SAZIŅAI PAR DATU FAILU

Klientu apkalpošanas centrs
E-pasta adrese: asiakaspalvelu@stockmann.com
Tālr.: +358 (0) 9 1211

 

KĀDUS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

Mēs apstrādājam tālāk norādītos klientu personas datus.
Pamatinformācija par klientu:
– vārds, uzvārds;
– adrese;
– dzimšanas datums;
– personas kods;
– lietotāja un klienta ID;
– dzimums;
– valoda;
– tālruņa numurs(-i);
– E-pasta adrese.

Ar tiešsaistē un veikalos veiktajiem pirkumiem saistītie dati
– Stockmann čeku dati un dati par pastāvīgā klienta kartes lietojumu
– Dati par pirkumiem, kas ir veikti pie Stockmann partneriem un reģistrēti – pastāvīgo klientu kartēs
– Dati par pasūtījumiem, piegādēm un atpakaļatdotajām precēm
– Piegādes un saņemšanas dati no aptaujas, kas tiek nosūtīta pēc pakalpojuma saņemšanas vai pirkuma veikšanas, un klienta atbildes

Ar pakalpojumu izmantošanu saistītie dati
– Dati par pakalpojumu izmantošanu un pieteikšanu dažādos tiešsaistes darījumu kanālos, mobilajā lietotnē un veikalos
– Dati, kas saistīti ar pakalpojumu izmantošanu, piemēram, stila konsultanta pakalpojumu, interjera dizaina pakalpojumu, dāvanu saiņošanas pakalpojumu, šūšanas pakalpojumu, kažoku glabāšanas pakalpojumu un konsultāciju par kosmētiku izmantošanu
– Dati, kas ir iegūti no klienta, lai sniegtu pakalpojumus, tostarp stila konsultanta pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie mērījumi, izmēri un krāsu izvēle
– Dati, kas ir saistīti ar tīmekļa vietnē pieejamo digitālo sejas kopšanas konsultāciju pakalpojumu (Digital Skincare Advisor Service), tostarp IP adrese un klienta sniegtā informācija
– Atkarībā no pakalpojuma veida uzglabātie dati var saturēt arī fotogrāfijas
Dati, kas ir saistīti ar lietotāja uzvedību tiešsaistē Stockmann tīmekļa vietnē un tiešsaistes pakalpojumos, tehniskie dati un sīkfaili, kas tiek nosūtīti uz lietotāja pārlūkprogrammu, un saistītie dati; papildinformāciju par sīkfailiem varat iegūt šeit

Ar klientu apkalpošanu saistītie dati
– Klientu ziņojumi un to saturs, un dati par pieprasījumu klasifikāciju, kas ir nepieciešami pakalpojumu sniegšanai
– Klientu apkalpošanas centra tālruņa sarunu ieraksti
– Dati, kas saistīti ar klientu atsauksmēm un uz tām sniegtajām atbildēm
– Dati par sūdzībām un kompensācijām, piemēram, iemesls, summa un bankas rekvizīti
– Piegādes un saņemšanas dati no aptaujas, kas tiek nosūtīta pēc pakalpojuma saņemšanas vai pirkuma veikšanas, un klienta atbildes

Ar klientu lojalitātes programmu saistītie dati
– Ietver kategorijas datus, datus par kopējiem pirkumiem un pastāvīgā klienta kartes datus
– Papildu karšu gadījumā — galvenajā kartē tiek saglabāti dati par papildu karšu numuriem, kategorijām un kopējiem pirkumiem, bet ne atsevišķiem pirkumiem

Ar tirgvedības komunikāciju saistītie dati
– Tirgvedības atļaujas pēc kanāla: e-pasts, īsziņas, tiešās tirgvedības aizliegums
Dati saistībā ar iepriekšēju pasūtīšanu — piemēram, no kampaņas “Trakās dienas” kataloga
– Dati no sūtītajiem ziņojumiem un atvēršanas un klikšķu dati no elektroniskiem ziņojumiem
– Dati par pastā nosūtītajiem kuponiem un to izmantošanu
– Dati par nosūtītajiem ielūgumiem uz pasākumiem un dalību tajos
– Dati par iekļaušanu kampaņā, kas ir vērsta uz pārdošanu pa telefonu, un dalību tajā

Ar klientu aptaujām saistītie dati
– Informācija par aptaujas anketu saņemšanas aizliegumu
– Dati, kas saistīti ar aptaujas anketu sūtīšanu un saņemšanu, un klienta atbildes

Dati par klientu analīzi un segmentiem
– Ar pastāvīgajiem klientiem saistīti dati.
– Klienta sniegtie dati, kas personalizē pakalpojumu un vienkāršo darījumus, piemēram, intereses un nepilngadīgo bērnu dzimšanas gadi.
– Stockmann izveidoti klientu segmentācijas dati.
– Ar klientiem saistīti dati no ārējiem avotiem, piemēram, Iedzīvotāju reģistra, tostarp izmaiņas vārdā, uzvārdā un adresē.

Ar partneriem saistītie dati
– Dati par pastāvīgo klientu karšu kredītlimitu.
– Dati par jebkādu Stockmann apdrošināšanu (Chubb kā partneris).

Ar kredītu saistītie dati
Klienta vārds, uzvārds, adrese un kontaktinformācija, atsevišķi un apkopoti dati par pirkumiem, atpakaļatdotās preces, maksāšanas metodes, kredītvēsture, jebkāda saistību neizpilde vai citi kredīta atteikuma iemesli, dati par maksāšanas uzvedību, bankas informācija, TUPAS autentifikācijai nepieciešamie dati, norēķinu dati, pakalpojumu dati, darījumu un kontaktinformācijas dati, klienta sniegtā piekrišana un aizliegumi.

 

KĀDOS NOLŪKOS TIEK APSTRĀDĀTI PERSONAS DATI?

Personas dati tiek apstrādāti tālāk norādītajos nolūkos.

Pārdošana un pakalpojumu sniegšana elektroniskajos kanālos un veikalos
– Pastāvīgo klientu mērķtiecīga informēšana pirkuma brīdī, piemēram, par atbilstošām priekšrocībām, un preču ieteikumu nodrošināšana tiešsaistes veikalā
– Stockmann pakalpojumu nodrošināšana, izstrāde un uzraudzība un klientu apkalpošanas nodrošināšana
– Stockmann piedāvājuma un pakalpojumu izstrāde
– Klientu attiecību pārvaldība, tostarp komunikācija par pakalpojumiem, klientu attiecību attīstība un pakalpojumu personalizēšana
– Ar maksājumiem saistītie dati

Datu apstrādes pamats: attiecībā uz pastāvīgajiem klientiem — līguma izpilde, bet attiecībā uz citiem klientiem — leģitīmās intereses

Darījumi, rezervācijas un pasūtījumi tiešsaistes veikalā
– Pasūtījumu, pirkumu darījumu un atpakaļatdošanas apstrāde
– Norēķini un kredīts
– Parādu piedzīšana
– Datu apstrādes pamats: līgumu un likumisku saistību izpilde

Ar klientu lojalitātes programmu saistīto datu apstrāde
Ietver pirkumu reģistrāciju, kategorijas aprēķināšanu un pastāvīgā klienta kartes nosūtīšanu pa pastu
Datu apstrādes pamats: līgumu izpilde

Klientu apkalpošana
– Klientu atsauksmju un remonta pieprasījumu apstrāde un atbildēšana uz tiem (leģitīmās intereses).
– Atmaksas pieprasījumu un kompensācijas prasību apstrāde, atbildēšana uz tām un to apmaksāšana (likumiskas saistības).
– Tālruņa zvanu ierakstīšana, lai pārbaudītu pakalpojumu darījumus, nodrošinātu aizsardzības pasākumus un drošību un apmācītu par klientu apkalpošanu atbildīgos darbiniekus (leģitīmās intereses).
Datu apstrādes pamats: leģitīmās intereses un likumiskās saistības

Saziņa ar klientiem un tirgvedība
– Saziņas ar klientiem un tirgvedības īstenošana
– Konkursu un loteriju organizēšana
– Klientu datu bāzes analīze un klasifikācija nolūkā īstenot mērķtiecīgu saziņu

Datu apstrādes pamats: attiecībā uz pastāvīgajiem klientiem — līguma izpilde, attiecībā uz citiem klientiem — leģitīmās intereses; informatīvo biļetenu un īsziņu gadījumā — klienta piekrišana

Klientu aptaujas un analīze
– Aptauju pielāgošana mērķauditorijai, piemēram, pēc pirkumu veikšanas vai pakalpojumu saņemšanas
– Klientu viedokļu un uzskatu apkopošana attīstības nolūkā
– Klientu dati tiek izmantot arī analizēšanā, pārskatu veidošanā un sistēmas izstrādē, lai uzlabotu Stockmann saimniecisko darbību
Datu apstrādes pamats: leģitīmās intereses

Likumiskās saistības un administratīvie pasākumi
– Grāmatvedība
– Noziegumu novēršana un izmeklēšana
– Juridisku prasību sagatavošana un aizstāvēšana un atbildēšana uz tām krimināllietās un lietās par kompensācijām un patērētāju tiesībām
– Pārdevēja atbildība par defektiem saistībā ar patērētājam pārdotajām precēm, atbildība par precēm
– Bīstamu preču atsaukšana
Datu apstrādes pamats: likumiskas saistības vai īpaši svarīgu interešu aizsardzība

 

DATU GLABĀŠANAS LAIKPOSMS

Datu glabāšanas laikposmi ir plānoti tā, lai tiktu apstrādāti tikai tie dati, kas ir nepieciešami attiecīgajam nolūkam. Datu glabāšanas laikposmi un saistītie kritēriji ir izskaidroti tālāk.
Ja dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, mēs nekavējoties pārtraucam datu apstrādi, tiklīdz jūs savu piekrišanu esat atsaucis. Tas attiecas arī uz informatīvo biļetenu abonementa datiem, — tiklīdz jūs mums esat paziņojis, ka abonementu atceļat, mēs šos datus nekavējoties noņemam.
Pastāvīgo klientu dati parasti tiek glabāti tik ilgi, cik ilgi pastāv pastāvīgā klienta statuss. Dati par klientu pirkumiem parasti tiek glabāti piecus gadus. Dati par pasākumu, tostarp pastāvīgo klientu pasākumu, apmeklēšanu tiek glabāti ne ilgāk kā piecus gadus pēc attiecīgā pasākuma.
Ar pirkumiem, atpakaļatdošanu un rēķiniem saistītie dati tiek apstrādāti kā daļa no Stockmann grāmatvedības dokumentiem laikposmā, kas ir noteikts Grāmatvedības likumā, proti, sešus gadus no tā kalendārā gada beigām, kurā beidzas attiecīgais finanšu periods. Ar parādu piedziņu saistītie dati tiek glabāti vidēji četrus gadus pēc parādu piedziņas beigām. Dati, kas ir nepieciešami atsauksmju un prasību apstrādei vai ir saistīti ar juridiskām prasībām, tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams lietas apstrādei, kas parasti nepārsniedz piecus gadus. Lai aizsargātu īpaši svarīgas intereses, ar preču atsaukšanu saistītie dati tiek nekavējoties noņemti, tiklīdz pēc atbildīgo iestāžu norādēm ir noslēdzies atsaukšanas process. Dati par klientu aptauju sūtīšanu, atbildēšanu uz aptaujām un klientu sniegtās atbildes tiek glabātas klienta datos ne ilgāk kā piecus gadus. Ar tīmekļa vietnē pieejamo digitālo sejas kopšanas konsultāciju pakalpojumu (Digital Skincare Advisor Service) saistītie dati tiek noņemti, kad klients iziet no tīmekļa vietnes. Konkursu un loteriju dalībnieku saraksti tiek noņemti, kad ir izvēlēts konkursa un/vai loterijas uzvarētājs un kad balva (ja tāda ir) ir piešķirta uzvarētājam. Klientu apkalpošanas tālruņa sarunu ieraksti tiek glabāti ne ilgāk par vienu gadu. Dati par to, kā datu subjekti īsteno savas tiesības, un saistītās atbildes tiek glabātas vienu gadu pēc atbildēšanas uz pieprasījumu; atbildes uz datu pārbaudes pieprasījumiem tiek glabātas trīs mēnešus no atbildes nosūtīšanas brīža.

 

TIESĪBAS ATSAUKT PIEKRIŠANU

Ja jūsu personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jūs jebkurā brīdī varat savu piekrišanu atsaukt. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, ja jūs esat sniedzis piekrišanu, piemēram, elektronisku tiešās tirgvedības ziņojumu saņemšanai. Savu piekrišanu varat atsaukt, sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas centru vai mūsu tīmekļa vietnē atceļot elektronisko tiešās tirgvedības ziņojumu saņemšanu.
Piekrišanu elektronisku tiešās tirgvedības ziņojumu saņemšanai varat sniegt par katru kanālu atsevišķi (īsziņas uz mobilo tālruni, e-pasts). Jums ir tiesības aizliegt tiešo tirgvedību un klientu aptaujas.
Ja jūs nepiekrītat elektronisko tiešās tirgvedības ziņojumu saņemšanai un aizliedzat tiešās tirgvedības ziņojumu saņemšanu pastā vai pa tālruni, mēs jums sūtām tikai klientiem paredzētus ziņojumus, kas ir nepieciešami, lai sniegtu pakalpojumus, ko jūs esat pasūtījis vai kas ir paredzēti jums, un kas ir nepieciešami, lai pārvaldītu klientu attiecības.

 

INFORMĀCIJA PAR CITĀM JŪSU TIESĪBĀM

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par to, vai Stockmann apstrādā jūsu personas datus. Ja mēs apstrādājam informāciju par jums, jums ir tiesības saņemt to personas datu kopiju, kurus mēs apstrādājam. Ja mēs neapstrādājam informāciju par jums, jums ir tiesības saņemt attiecīgu apstiprinājumu.
Turklāt jums ir tiesības labot vai papildināt jūsu personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.
Jums var būt tiesības regulā noteiktajos gadījumos lūgt izdzēst jūsu personas datus. Mēs izdzēsīsim datus pēc jūsu pieprasījuma, ja šādai rīcībai ir likumisks pamats.
Papildinformāciju skatīt zemāk sadaļā “Papildinformācija, 1. daļa”
Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Pēc jūsu pieprasījuma mēs ierobežosim personas datu apstrādi tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
Papildinformāciju skatīt zemāk sadaļā “Papildinformācija, 2. daļa”
Noteiktos apstākļos jums ir tiesības nodot savus personas datus savā vai cita datu pārziņa rīcībā. Šīs tiesības attiecas tikai uz personas datiem, kurus jūs mums esat sniedzis un kurus mēs apstrādājam, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai lai izpildītu līgumu, kuru esat ar mums noslēdzis. Šīs tiesības attiecas tikai uz datiem, kuru apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. Daļa šo datu tiek glabāta papīra formātā, un uz tiem neattiecas šīs tiesības.
Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi. Pēc jūsu pieprasījuma mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
Papildinformāciju skatīt zemāk sadaļā “Papildinformācija, 3. daļa”

 

JŪSU TIESĪBU ĪSTENOŠANA

Ja vēlaties īstenot savas iepriekš minētās tiesības, varat iesniegt pieprasījumu klientu apkalpošanas centrā, kura kontaktinformācija ir norādīta šīs privātuma politikas titullapā.
Ja mūsu atbilde satur jūsu personas datus, atkarībā no situācijas mēs to sūtīsim šifrētā elektroniskā formātā vai ierakstītā vēstulē. Par vēstules saņemšanu var parakstīties tikai persona, kas norādīta kā vēstules adresāts. Tādējādi tiek nodrošināta faktiskā saņēmēja datu konfidencialitāte.

 

INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU SAŅĒMĒJIEM

Personas datus apstrādā Stockmann darbinieki vai partneri, kuru pienākumos ietilpst šādu datu apstrāde. Šīm personām ir pienākums ievērot konfidencialitāti.
Klientu reģistra dati netiek izpausti nevienai personai, kas neietilpst Stockmann grupā, izņemot tālāk minētajos gadījumos, ja tas ir paredzēts tiesību aktos, un gadījumos, kas saistīti ar uzņēmuma pārņemšanu, pārstrukturēšanu vai parādu piedziņu.
Pastāvīgā klienta konta galvenās kartes turētājs ir tiesīgs skatīt paralēlajās kartēts reģistrētās galīgās pirkumu summas. Galvenās kartes turētājs nav tiesīgs saņemt preču līmeņa informāciju, kas ir saistīta ar paralēlajās kartēs reģistrētajiem pirkumiem. Papildu kartes turētājam nav tiesību saņemt informāciju par tā paša konta galvenajā kartē un citās papildu kartēs reģistrētiem pirkumiem.

Klientu dati var tikt izpausti partneriem tālāk norādītajos gadījumos.
– Ja klients ir Stockmann MasterCard turētājs, Stockmann izpauž klienta kontaktinformāciju un datus par viņa pastāvīgā klienta kategoriju un derīgumu Nordea grupai.
– Klienta dati var tikt izpausti maksājumu pakalpojumu sniedzējiem — bankām, kredītiestādēm vai citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, ePassi Payments Oy, ja tas nepieciešams pakalpojuma nodrošināšanai.
– Klienta atsauksmēs sniegtie dati var tikt izpausti Stockmann universālveikala un nekustamo īpašumu nomniekam, ja atsauksme saistīta ar attiecīgo nomnieku.
– Ja klients universālveikala klientu apkalpošanas centrā iegādājas dāvanu karti, piemēram, Haikko Manor, Royal Restaurants, Långvik vai Naantali Spa dāvanu karti, klienta dati tiek reģistrēti dāvanu kuponu pārdošanas sistēmā (šo pakalpojumu nodrošina PK Verkkotaito Oy), no kuras dati tiek nodoti mērķa uzņēmumam.
– Klienta vārds, uzvārds, kontaktinformācija un informācija, kas ir saistīta ar remonta pasūtījumu, var tikt izpausta uzņēmumam, kas sniedz elektriskas ierīces vai citas preces remonta pakalpojumu. Šāds uzņēmums ir tiesīgs šos datus izmantot tikai nolūkā sniegt klientam remonta pakalpojumu.
Lai piedāvātu pakalpojumus, Stockmann darbojas kā personas datu apstrādātājs daudzu tādu partneru vārdā, kuri darbojas kā datu pārziņi. Šie partneri ietver Finnish National Opera and Ballet, Posti, Lippupiste, Ticketmaster, Tiketti, Global Blue Finland, Premier e Tax Free Oy, Helsinki Regional Transport Authority, Tampere Regional Transport un Turku Region Traffic Föli.
Klienta datu apstrādi veic ne tikai Stockmann, — Stockmann vārdā un atbilstoši Stockmann norādījumiem to dara arī Stockmann pakalpojumu sniedzēji un partneri. Šo apakšuzņēmēju vidū ir IT pakalpojumu sniedzēji, kas atbild par sistēmu tehnisko uzraudzību, un partneri, kas piedalās Stockmann preču un pakalpojumu piegādes procesā. Stockmann partneru vidū ir transporta uzņēmumi, drošības pakalpojumu sniedzēji, nomnieki universālveikalu tirdzniecības nodaļās un tiešsaistes veikalā un kampaņu piegādātāji, kas piegādā preces un pakalpojumus tieši klientiem. Apstrādājot personas datus Stockmann vārdā, partneri uzņemas Stockmann noteikto konfidencialitātes pienākumu, un partneriem nav tiesību izpaust datus trešajām personām un izmantot tos jebkurā citā nolūkā, kas nav Stockmann pasūtījuma izpilde.

Galvenie Stockmann personas datu saņēmēji un/vai apstrādātāji ir norādīti tālāk.
– Chubb European Group Limited Somijas filiāle; Stockmann apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs
– Collector Bank AB (vienreizēja kredīta un norēķinu pakalpojumu sniedzējs)
– Veikalā un tiešsaistes veikalā veikto maksājumu darījumu apstrādātāji — Nets – Denmark A/S Somijas filiāle un Verifone Finland Oy
– IT pakalpojumu sniedzēji, tostarp Salesforce.com EMEA Limited, Oracle, Microsoft, Amazon Web Services Oy, Google LLC (Analytics) un Tech Mahindra Limited
– Tirgvedības pakalpojumu sniedzēji
– Transporta un pasta pakalpojumu sniedzēji
– Fonecta Oy (adreses datu atjaunināšana)
Kad vien tas iespējams, Stockmann primāri apstrādā personas datus ES un EEZ teritorijā. Tiek uzskatīts, ka personas dati ir nodoti ārpus ES un EEZ saistībā ar IT pakalpojumu sniegšanu, ja personas datiem var piekļūt valstī, kas neietilpst ES vai EEZ. Šādu datu nodošanu var veikt, ja ar pakalpojumu sniedzēju ir noslēgts līgums atbilstoši Eiropas Komisijas apstiprinātajām standartklauzulām vai saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu saņēmējvalstij ir pienācīgs datu aizsardzības līmenis, vai uzņēmums, kas apstrādā datus, ir ieviesis saistošus uzņēmuma noteikumus, vai datu nodošanai ir likumīgs pamats, piemēram, ES un ASV privātuma vairogs. Serveriem, kuros tiek glabāti klientu personas dati, var piekļūt valstīs, kas atrodas ārpus EEZ vai ASV teritorijas(Salesforce Marketing Cloud), un Indijā (Tech Mahindra). Oracle datus apstrādā starptautiskā līmenī.
Eiropas Komisijas lēmumi par līguma standartklauzulām ir pieejami šeit.
Arī noteiktām iestādēm ir likumiskas tiesības saņemt datus. Šādas iestādes ir policija, muitas iestādes, robežkontroles iestādes un nodokļu iestādes.

 

TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU PĀRRAUDZĪBAS IESTĀDĒ

Ja, jūsuprāt, mēs jūsu personas datus apstrādājam neatbilstoši Eiropas Savienības Vispārīgajai datu aizsardzības regulai, jums ir tiesības iesniegt sūdzību pārraudzības iestādē ES dalībvalstī, kurā atrodas jūsu pastāvīgā dzīves vai darba vieta vai kurā, jūsuprāt, ir noticis pārkāpums. Somijā sūdzības ir jāiesniedz Datu aizsardzības ombudā.
Datu aizsardzības ombuda adrese:
Apmeklētājiem: Ratapihantie 9, 6. stāvs
FI-00520 Helsinki
Pasta adrese: PO Box 800
FI-00521 Helsinki
Tālr. (komutators): +358 29 56 66700
Fakss: + 358 9 56 66735
E-pasta adrese: tietosuoja@om.fi

 

DATI, KAS IR NEPIECIEŠAMI AR KLIENTU ATTIECĪBĀM SAISTĪTU PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI

Lai piedāvātu jums pastāvīgā klienta un piegādes priekšrocības un pakalpojumus vai priekšrocības un pakalpojumus, kas noteikti citā līgumā, mums ir jāapstrādā personas dati, kas nepieciešami attiecīgo līgumu izpildei.
Ar pastāvīgajiem klientiem saistītie nepieciešamie dati ir vārds, uzvārds, kontaktinformācija, dzimšanas datums, dzimums, dati par pirkumiem, darījumu valoda un, ja klients reģistrējas tiešsaistes veikalā, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Šie dati mums ir vajadzīgi, lai mēs varētu apkopot jūsu pirkumus, tādējādi nodrošinot, ka jūs varat piekļūt priekšrocībām, uz kurām jums ir tiesības, un izmaiņām pastāvīgo klientu programmā, un lai pielāgotu piedāvājumu klientiem.
Lai piegādātu tiešsaistes veikalā veiktos pasūtījumus, mums ir nepieciešams klienta vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, dzimšanas datums un dati par maksājuma darījumu.
Ja vēlaties, lai jūsu pastāvīgā klienta dati tiktu reģistrēti Stockmann mobilajā lietotnē, ievadiet lietotnē savu pastāvīgā klienta numuru.
Lai piedāvātu Stockmann pakalpojumus, ieskaitot modes, interjera, dāvanu, šuvēju un šūšanas pakalpojumus un konsultācijas par kosmētiku, mums nepieciešama jūsu kontaktinformācija un informācija, kas nepieciešama katram pakalpojumu sniedzējam, piemēram, izmēri un vēlmes attiecībā uz dāvanām.
Piekrišana elektronisku tirgvedības ziņojumu saņemšanai nav uzskatāma par nepieciešamajiem datiem, bet bez tās mēs nevaram jums sūtīt informatīvo biļetenu, kas ir daļa no elektroniskās tiešās tirgvedības.
Stockmann ir tiesības pārtraukt pakalpojumu sniegšanu vai produktu piedāvāšanu vai liegt pakalpojumu saņemšanu tiem klientiem, kas nesniedz pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informāciju vai pieprasa savu datu dzēšanu.

 

INFORMĀCIJA PAR AUTOMATIZĒTU LĒMUMU PIEŅEMŠANU UN PROFILĒŠANU

Profilēšana ir personas datu apstrāde, ja šie dati tiek izmantoti nolūkā izvērtēt dažus jūsu personiskos aspektus. Mēs profilējam klientus, lai pielāgotu tirgvedības ziņojumus un ielūgumus uz pasākumiem. Mūsuprāt, Stockmann veiktajai profilēšanai nav regulā minēto juridisko seku vai citas būtiskas ietekmes uz profilējamo mērķauditoriju.
Turklāt mēs profilējam tiešsaistes veikala klientus, kuri izvēlas maksāt saskaņā ar rēķinu vai izmantojot precei specifisku vienreizējo kredītu. Šāda profilēšana ietver kredīta prasītāja kredītspējas noteikšanu, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir jānosaka obligāti un ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu starp kredīta prasītāju un sniedzēju vai to izpildītu. Šādā gadījumā datu pārzinim ir jāveic pamatotas darbības, lai aizsargātu datu subjekta tiesības, brīvības un leģitīmās intereses; tas attiecas vismaz uz tiesībām pieprasīt, lai datu apstrādi pārziņa vārdā veiktu fiziska persona, un tiesībām izteikt viedokli un apstrīdēt lēmumu.
Stockmann partneris un pakalpojumu sniedzējs attiecībā uz rēķinu sagatavošanu un iemaksu tipa maksājumiem ir Collector Bank AB (Stockmann.com tiešsaistes veikalā) un Collector Payments Finland Oy (kampaņas “Trakās dienas” (Hullut Päivät) tiešsaistes veikalā). Collector Bank AB un Collector Payments Finland Oy ir neatkarīgi datu pārziņi un patērētāju kreditori tiem klientiem, kuri shop.stockmann.com un crazydays.com tiešsaistes veikalos izvēlas maksāt saskaņā ar rēķinu vai ar iemaksām.
Jums kā datu subjektam konkrēta personiska iemesla dēļ ir tiesības iebilst pret profilēšanu, kuras pamatā ir datu pārziņa leģitīmās intereses. Jūs arī varat jebkurā brīdī iebilst pret profilēšanu, kas tiek veikta, lai tiešo tirgvedību pielāgotu mērķauditorijai.

 

BEZ JŪSU ZINĀŠANAS JŪSU DATI NETIEK IZMANTOTI CITIEM NOLŪKIEM

Mēs neizmantojam jūsu datus nolūkiem, kas nav noteikti šajā dokumentā. Ja ar laiku radīsies šādi nolūki, kas ir saderīgi ar nolūkiem, kuros dati sākotnēji tika vākti, mēs jūs informēsim par tiem un ar tiem saistīto datu apstrādes likumīgo pamatojumu. Ja nepieciešams, mēs lūgsim jūsu piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus jauniem nolūkiem.

 

DATI, KAS NAV IEGŪTI NO JUMS, BET NO CITIEM AVOTIEM

Mēs atjauninām adresi, izmaiņas vārdā, uzvārdā un aizliegumu sūtīt adresētus tiešās tirgvedības ziņojumus (Posti-Robinson), pamatojoties uz datiem, kurus saņemam no mūsu partneriem, piemēram, Iedzīvotāju reģistra, ja datu subjekts nav aizliedzis datu izpaušanu.
Dati par pastāvīgo klientu veiktajiem pirkumiem tiek vākti no tālāk norādītajiem avotiem. Nordea sniedz datus par Stockmann MasterCard kartēs reģistrēto kopsummu par pirkumiem, kas veikti ārpus Stockmann, apdrošināšanas uzņēmums Chubb sniedz informāciju par Stockmann apdrošināšanu, ko ir izvēlējies klients, un apdrošināšanas prēmiju izmaksām.
Ja, veicot pirkumus, jūs reģistrējat savu pastāvīgā klienta karti, Stockmann partneri uzņēmumam Stockmann sniegs datus par šiem pirkumiem (pirkuma datums, summa un vieta).
Turklāt mēs vācam datus no tālāk norādītajiem avotiem. Suomen Asiakastieto Oy kredītņēmēju reģistrs; iepirkšanās centru atsauksmju sistēmas un partneru un nomnieku saņemtās atsauksmes, ja tās attiecas uz Stockmann; dati no Lindorff Oy par parādu piedzīšanas izbeigšanu gadījumos, kad uzņēmumam Lindorff ir uzdots piedzīt rēķinu apmaksu.

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES SEKAS

Uzņēmums Stockmann ir apņēmies aizsargāt savu klientu privātumu un nodrošināt personas datu drošu apstrādi saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citu piemērojamo tiesību aktu prasībām.
Mēs aizsargājam savas saimnieciskās darbības veikšanas vietas, IT sistēmas un datus par mūsu sniegto pakalpojumu lietotājiem, izmantojot atbilstošus tehniskos un administratīvos informācijas drošības risinājumus, un mēs pastāvīgi attīstām savas aizsardzības metodes. Lietotāju un piekļuves tiesības, kas ir saistītas ar personas datu apstrādi, tiek noteiktas individuāli, un to tvērums tiek noteikts, pamatojoties uz lietotāja darba pienākumiem.
Mēs attīstām savu darbinieku kompetenci jautājumos, kas attiecas uz datu aizsardzību. Mēs cenšamies pārliecināties, ka arī mūsu partneru darbinieki izprot konfidencialitātes un drošības nozīmi datu apstrādes veikšanā.
Mēs uzraugām darījumus, kas ietver personas datu apstrādi, reaģējam uz jebkādām konstatētajām novirzēm un cenšamies novērst jebkādu kaitējumu, ko šādas novirzes rada. Ja, neraugoties uz visiem mūsu centieniem nodrošināt aizsardzību, jūsu personas dati nonāk nepareizajās rokās, ir iespējams, ka kāda trešā persona var ļaunprātīgi izmantot jūsu personas datus – gluži tāpat kā citos pakalpojumos, kas ietver personas datu apstrādi. Mēs tiesību aktos noteiktajā veidā attiecīgās iestādes un datu subjektus informēsim par visiem datu aizsardzības pārkāpumiem.
Mēs Stockmann risku vadības procesa ietvaros regulāri izvērtējam datu aizsardzības riskus.

 

DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

Jautājumos, kas Stockmann darbības kontekstā attiecas uz personas datu apstrādi vai tiesību izmantošanu saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu, lūdzu, sazinieties ar Stockmann datu aizsardzības speciālistu. Ar datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi tietosuoja@stockmann.com vai zvanot uz tālruņa numuru +358 (0)9 1211 un lūdzot runāt ar datu aizsardzības speciālistu. Maksa par zvanu tiks noteikta, pamatojoties uz standarta vietējā tīkla maksu/mobilo zvanu maksu.

 

PRIVĀTUMA POLITIKAS NOSLĒGUMA DAĻA

Saskaņā ar tiesību aktiem jums ir tiesības uz to, ka jūsu personas dati tiek dzēsti no mūsu sistēmas, ja:
– personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
– jūs esat atsaucis savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta apstrāde, un ja nav cita likumīga pamata apstrādei;
– jūs, atsaucoties uz personīgiem iemesliem, iebilstat pret apstrādi, kas ir nepieciešama pārziņa vai trešās puses leģitīmo interešu īstenošanai, piemēram, profilēšanai.

Šādā gadījumā pārzinis vairs nedrīkst apstrādāt personas datus, izņemot, ja pārzinis norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
– personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
– personas dati ir jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts juridisks pienākums, kas noteikts ES vai dalībvalsts tiesību aktos, kuri ir piemērojami pārzinim;
– personas dati ir savākti no bērna saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu.

Jūs varat ierobežot savu personas datu apstrādi, ja:
– jūs apstrīdat savu personas datu precizitāti, un šādā gadījumā apstrāde tiek ierobežota uz laiku, kurā mēs varam pārbaudīt personas datu precizitāti;
– apstrāde ir nelikumīga, un jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt datu izmantošanas ierobežošanu;
– mums kā pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
– jūs personisku iemeslu dēļ esat iebildis pret apstrādi, kas ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtas oficiālas pilnvaras, vai īstenojot pārziņa vai trešās puses leģitīmās intereses, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par jūsu leģitīmajiem iemesliem.
Ja jūsu personas datu apstrāde ir ierobežota, personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar jūsu piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai ES vai dalībvalsts svarīgu sabiedrības interešu dēļ.
Jūs varat iebilst pret savu personas datu apstrādi:
– ja tā ir nepieciešama pārziņa vai trešās puses leģitīmo interešu īstenošanai, piemēram, profilēšanai, un iebildumu pamatojat personīgiem iemesliem.
Šādā gadījumā pārzinis vairs nedrīkst apstrādāt personas datus, izņemot, ja pārzinis norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
Jebkurā laikā, ja jūsu personas datus apstrādā tiešās tirgvedības nolūkos, kas ietver profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo tirgvedību.

Papildinformācija, 1. daļa

Saskaņā ar tiesību aktiem jums ir tiesības uz to, ka jūsu personas dati tiek dzēsti no mūsu sistēmas, ja:
– personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti; vai
– jūs esat atsaucis savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta apstrāde, un ja nav cita likumīga pamata apstrādei; vai
– jūs, atsaucoties uz personīgiem iemesliem, iebilstat pret apstrādi, kas ir nepieciešama pārziņa vai trešās puses leģitīmo interešu īstenošanai, piemēram, profilēšanai.
Šādā gadījumā pārzinis vairs nedrīkst apstrādāt personas datus, izņemot, ja pārzinis norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
– personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
– personas dati ir jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts juridisks pienākums, kas noteikts ES vai dalībvalsts tiesību aktos, kuri ir piemērojami pārzinim;
– personas dati ir savākti no bērna saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu.

Papildinformācija, 2. daļa

– Jūs varat ierobežot savu personas datu apstrādi, ja:
jūs apstrīdat savu personas datu precizitāti, un šādā gadījumā apstrāde tiek ierobežota uz laiku, kurā mēs varam pārbaudīt personas datu precizitāti;
– apstrāde ir nelikumīga, un jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt datu izmantošanas ierobežošanu;
– mums kā pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
– jūs personisku iemeslu dēļ esat iebildis pret apstrādi, kas ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtas oficiālas pilnvaras, vai īstenojot pārziņa vai trešās puses leģitīmās intereses, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par jūsu leģitīmajiem iemesliem.
Ja jūsu personas datu apstrāde ir ierobežota, personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar jūsu piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai ES vai dalībvalsts svarīgu sabiedrības interešu dēļ.

Papildinformācija, 3. daļa

Jūs varat iebilst pret savu personas datu apstrādi:
– ja tā ir nepieciešama pārziņa vai trešās puses leģitīmo interešu īstenošanai, piemēram, profilēšanai, un iebildumu pamatojat personīgiem iemesliem.
– Šādā gadījumā pārzinis vairs nedrīkst apstrādāt personas datus, izņemot, ja pārzinis norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
– jebkurā laikā, ja jūsu personas datus apstrādā tiešās tirgvedības nolūkos, kas ietver profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo tirgvedību.